четвртак, 12. март 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 10   

Voditelj: Dobar dan dragi gledaoci. Produžavama sa našom emisijom "Tajne Vječne Knjige". Govorimo o vječnom, govorimo o tome da je ta knjiga napisana o nama. Kao i uvijek, sa nama je Dr. Mihael Lajtman, dobar dan.
     
Dr. Lajtman: Dobar dan.
      
Voditelj: U prethodnoj emisiji Vi ste rekli, odnosno niste rekli, već podrazumijevali, da cijelo čovječanstvo treba da dođe do obrezanja. Ja mislim da naši gledaoci razumiju o čemu govorim, o unutrašnjem stanju čovjeka.

Dr. Lajtman: Obred obrezanja, on je samo bio obavezan kod potomaka Avraama - Ismaila i Isaka, prvih potomaka Avraama. I zato kod Arapa i Jevreja se vrši obrezanje, a drugi narodi to ne moraju da rade.

Voditelj: Sada govorimo o fizičkom obredu.

Dr. Lajtman: Govori se o fizičkom obredu i ova dva naroda, oni od početka, od Vavilona, nose sa sobom posebnu naklonost ka duhovnom. No u naše vrijeme sve ostale zemlje došle su do toga, do obaveze, da svi zajednički  moramo da nadiđemo tu barijeru.

Voditelj: Kada govorimo o duhovnom obrezanju, misli se na savez sa silama davanja?

Dr. Lajtman: To nije samo savez sa Stvoriteljem, zato što savez ima u vidu sličnost sa prvim svojstvom, svojstvom Stvoritelja. Svojstvo Stvoritelja je davanje, no mi smo dužni dostići svojstvo davanja, naš egoizam preobratiti u svojstvo davanja. I to se naziva "obrezanjem," to jest, od sebe odsječeš egoistične želje i mjesto njih postepeno stičeš altruističke.

Voditelj: Ovdje ima jedna stvar, tj. počinju se mijenjati imena. Stvoritelj im počinje davati nova imena, za Avrama i Saru i napisao je sledeće: "Bog još reče Avraamu: "Saraj, žena tvoja, ne zovi je imenom Saraj, jer joj je sada ime Sara".

I kada se pogleda u "Veliki Komentar", tamo je napisano: "Potom je Stvoritelj rekao Avraamu za Saraj: "Do danas tvoju ženu si zvao Saraj - "moja princeza". Što znači da je ona bila princeza u tvojem domu, a od sada njeno ime biće Sara- princeza cijelog svijeta".

Priča ide o maloj porodici koja se pretvara u porodicu cijelog svijeta, ako se govori o unutrašnjim svojstvima čovjeka.

Dr. Lajtman: Pa zato se i zovu "praoci" ili "pramajke".