четвртак, 12. март 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 10   

Voditelj: Dobar dan dragi gledaoci. Produžavama sa našom emisijom "Tajne Vječne Knjige". Govorimo o vječnom, govorimo o tome da je ta knjiga napisana o nama. Kao i uvijek, sa nama je Dr. Mihael Lajtman, dobar dan.
     
Dr. Lajtman: Dobar dan.
      
Voditelj: U prethodnoj emisiji Vi ste rekli, odnosno niste rekli, već podrazumijevali, da cijelo čovječanstvo treba da dođe do obrezanja. Ja mislim da naši gledaoci razumiju o čemu govorim, o unutrašnjem stanju čovjeka.

Dr. Lajtman: Obred obrezanja, on je samo bio obavezan kod potomaka Avraama - Ismaila i Isaka, prvih potomaka Avraama. I zato kod Arapa i Jevreja se vrši obrezanje, a drugi narodi to ne moraju da rade.

Voditelj: Sada govorimo o fizičkom obredu.

Dr. Lajtman: Govori se o fizičkom obredu i ova dva naroda, oni od početka, od Vavilona, nose sa sobom posebnu naklonost ka duhovnom. No u naše vrijeme sve ostale zemlje došle su do toga, do obaveze, da svi zajednički  moramo da nadiđemo tu barijeru.

Voditelj: Kada govorimo o duhovnom obrezanju, misli se na savez sa silama davanja?

Dr. Lajtman: To nije samo savez sa Stvoriteljem, zato što savez ima u vidu sličnost sa prvim svojstvom, svojstvom Stvoritelja. Svojstvo Stvoritelja je davanje, no mi smo dužni dostići svojstvo davanja, naš egoizam preobratiti u svojstvo davanja. I to se naziva "obrezanjem," to jest, od sebe odsječeš egoistične želje i mjesto njih postepeno stičeš altruističke.

Voditelj: Ovdje ima jedna stvar, tj. počinju se mijenjati imena. Stvoritelj im počinje davati nova imena, za Avrama i Saru i napisao je sledeće: "Bog još reče Avraamu: "Saraj, žena tvoja, ne zovi je imenom Saraj, jer joj je sada ime Sara".

I kada se pogleda u "Veliki Komentar", tamo je napisano: "Potom je Stvoritelj rekao Avraamu za Saraj: "Do danas tvoju ženu si zvao Saraj - "moja princeza". Što znači da je ona bila princeza u tvojem domu, a od sada njeno ime biće Sara- princeza cijelog svijeta".

Priča ide o maloj porodici koja se pretvara u porodicu cijelog svijeta, ako se govori o unutrašnjim svojstvima čovjeka.

Dr. Lajtman: Pa zato se i zovu "praoci" ili "pramajke".

петак, 20. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 9Leh  Leha - Epizoda 9


Voditelj: Dobar dan dragi prijatelji, mi produžavamo sa našim serijama Tajne Vječne Knjige, govorimo o vječnom o tome što je napisano u toj knjizi, u Tori, o važnosti za nas.
     
I kao uvijek, sa nama u studiju je Dr  Mihail Lajtman, dobar dan.

Dr. Lajtman: Dobar dan.

Voditelj: Mi produžavamo glavu Leh Leha ili kako smo je preveli "idi, Idi". U ovoj glavi, Avraam se već spustio u Egipat i  podigao se od tuda,  odnosno za momenat je porinuo, ponovo je izašao  jer nije bio spreman da se nalazi tamo.

Dr. Lajtman: On je bio spreman. No bilo mu je potrebno da uveća to svoje svojstvo, svojstvo Hesed, svojstvo milosrđa. Njemu nije bilo potrebno više buđenje egoizma u sebi, a pored  toga  od malog  spuštanja u egoizmu , koji se naziva Egipat i to je bilo dovoljno da Avraam može u cjelosti realizovati sebe. I sada ide sledeća linija, sledeće svojstvo koje treba da se pojavi u zajedničkom egoizmu, posle Avraama, sledeće svojstvo koje se naziva Isak.

Voditelj: Evo što hoću da pitam. Dugo me muči pitanje, a to je: da li gledaoci trebaju da razumiju ovo? Na primjer, riječ "Hesed", da li čovjek treba da zna što to predstavlja?

Dr. Lajtman: a mislim da ne. Ja mislim da  će to gledalac sam postepeno sjediniti u sebi , sklopiti sve te kockice, mozaik... i to će biti njegov napor za dobar rad. I on će na svom putu pitati i nalaziti odgovore zašto je tako sagrađen svijet, zašto je sva priroda takva, globalna koja se naziva "Stvoritelj" funkcioniše na ovakav način, i mi kao integralni dio. On saznaje o sebi i sebe u toj prirodi i sa njom organizuje harmoniju unutar sebe. I zahvaljujući tom naporu i načinu učenja , kao dijete koje uči naš svijet i ne možemo mu objasaniti  sve da bi on shvatio. Tako, ono samo istražuje, lomi se i tako počinje razumijevati naš svijet, pri čemu iznutra prirodno, jednostavno je tako.

Voditelj: Znači, kao što bi rekli, potrudi se. 

Dr. Lajtman: Naravno. Ako mu kažeš ovo se naziva škafa, ovo televizor, ovo sto, stolica... Ti jednostavno njemu govoriš, upotrebljavaš riječi, on ih prihvata na taj način, usvaja i tako se prilagođava svemu. Tako i mi. Tako i knjigu Zohar, tako je mi izučavamo.

субота, 7. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 8
Leh leha - Epizoda 8
                 
Voditelj: Dobar dan, dragi prijatelji. Mi produžavamo izučavanje "Tajne Vječne Knjige", govorimo o Petoknjižje, o Tori. I sjetio sam se jedne emisije koja je nedavno snimana. Ja sam bio režiser i scenarist i snimao sam emisiju za televiziju sa jednim naučnikom koji se bavi kodovima Tore. On je matematičar i bio je nekada profesor. Bavi se kodovima Tore, tvrdi i dokazuje da je osnova svega Tora. Tamo ima sve, sve je zapisano, sve prošlo, sve buduće, svi ljudi, sva imena, sve, sve... On otkriva sve što je bilo s nama i što će biti. Kroz nekoliko provjera, na kraju emisije, postavio sam mu pitanje da li postoji ime kabaliste Baal ha Sulam u Tori? On je počeo, radio nešto nekim matematičkim radnjama, radio i pronašao da piše i za Baal Ha Sulam. Tamo je napisano: “Tal Izrael, Rasa izrael - oslobođen Izrael.” Tako su napisali kabalisti. U tom trenutku sam mu iskreno povjerovao.

S nama u studiju, kao i uvijek, je Dr Mihael Lajtman. Ne bez razloga, počeo sam s ovakvim uvodom.

Dr Lajtman: Ti me nijesi pitao? Pitanje je za sve. 

Voditelj: To sam našao za razgovor, u principu...

Dr Lajtman: To i jeste interesantna tema o kojoj se može govoriti.

Voditelj: Tako dobar čovjek, ja sam mu postavio još jedno pitanje: “A zašto Vi to radite?” On nije odgovorio i ja mu nijesam više postavljao pitanja.

Dr Lajtman: Pravilno. Jednostavno, njemu je to interesantno i gotovo.

Voditelj: On je bio matematičar, a poslije je postao matematičar za Toru. Kaže da se sve nalazi u Tori. Ja ga pitam: "Zašto, zašto sve to?" U Tori ima sve, da li uistinu ima sve?

Dr Lajtman: Primjena Tore njega ne interesuje.

Voditelj: Primjena Tore njega ne interesuje...

Dr Lajtman: Znači da nema unutrašnju potrebu i treba da ga razumijemo. Tu ne možemo ništa uraditi, no mi govorimo o onima koji osjećaju svu prazninu života, neophodnost da nešto urade sa sobom. Počinje vezivati svoju prazninu sa postizanjem cilja, vječnim, savršenim, mogućim u ovom životu, s tom knjigom koja govori o tom putu.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 7

Leh Leha - epizoda 7


Voditelj: Dobar dan, dragi ptijatelji. Produžavamo našu emisiju "Tajne Vječne Knjige”. Govorimo o Petoknjižju, o Tori - kako je pravilno čitati. 

Nedavno sam gledao jednu seriju, jedan dio "Hari Poter", i vidio scenu kako Hari Poter čitajući knjigu, otkriva magičnu zemlju koja mu se otvara. Ovo me je potsjetilo da mi ne vjerujemo, ne vjerujemo ni u kakvu magičnu zemlju van nas, dok ne vjerujem sebi, i  tada ja tamo otkrivam tu magičnu zemlju. Sasvim je drugi utisak što nam se prikazuje, da mi ne znamo što predstavlja svijet oko nas, svijet unutar nas.

Kao i uvijek, sa nama je naš vodič, učitelj koji nas vodi, a ne zavodi, po stranicama ove knjige. Vi ste rekli da ovo nije jednostavno, kako objasniti jednom običnom čovjeku, da je svijet unutar nas? Složeno je?

Dr Lajtman: Idemo po redu.

Voditelj: Po redu, dobro.

Dr Lajtman: Ne postoji svijet van nas, svijet postoji unutar nas. I tako čitamo neki kabalistički izvor i treba  da znamo da je razlika  između njega i neke druge knjige. Jer, kada čovjek piše, on piše o svijetu van granica, to što on osjeća. To on opisuje, a ne naš svijet. On se ne zanima botanikom, zoologijom, romanima... To nam je jasno da on piše o Višem Svijetu. I zato se moramo zapitati u tim knjigama, koje se nazivaju svete, zapitati se kako da uđemo u ta svojstva, da bi vidjeli što on piše. Da osjetim što on piše. Tu zemlju interesantnu, sav svijet koji se za njega javlja životnom sredinom, a za nas, naravno , to će tek da dođe. Tako, u mjeri u kojoj možemo razumjeti što se opisuje u toj zemlji, a opisuje se to što se nikada nije nalašlo u našim osjećajima, no ako budemo strijemili ka tom postepeno, postepeno počinjemo osjećati. Kako je govorio Baal HaSulam kada čovjek počne da se bavi nekim radom, nekim zanatom, recimo metalostrugar, on počinje, prilikom obrade, da osluškuje njegov zvuk, da osjeća kako se materijal "daje". Svaki majstor, od svog zanata, osjeća materijal sa kojim radi.

Voditelj: Svako može da postane majstorom svog zanata?

Dr Lajtman: Svako može da postane majstor. Zatim postepeno, postepeno kada mi čitamo te knjige i pitamo se, trudimo se, i trudimo da osjetimo taj materijal, on  odjednom ulazi u naše osjećanje. Odjednom počinjemo  da osjećamo da se nešto kreće, da ovdje ima nešto živo.

петак, 6. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 6
 Leh Leha - Epizoda 6

Voditelj:  Dobar dan dragi prijatelji, mi produžavamo našu emisiju "Tajne Vječne Knjige". Govorimo o Petoknjižju, o Tori i krećemo se za Avramom. Ne znam kako vi, ja cijelo vrijeme, kada se vraćam ovim predavanjima, ja ih gledam ponovo i ponovo i imam osjećanje koje me pročišćava. Zato što drugačije vidim sve što je napisano. Ja ne vidim tamo više ljude, ja vidim tamo te sile, ja počinjem da ih vidim. Savjetujem vam da se vratimo  predavanju, ja vam preporučujem, da osjetite kako djeluju.

I tako, kao i uvijek, sa nama u studiju je naš vodič, Dr Mihail Lajtman. Dobad dan.

Dr Lajtman: Dobar dan.

Voditelj: Mi sa Avraamom, Bog je rekao Avramu, posle toga kada se odvojio od Lota:”Podigni oči svoje, sa toga mjesta gdje stojiš, pogledaj na sjever i na jug, pogledaj na istok i na zapad. Svu tu zemlju, koju ti vidiš, svu tebi dajem i tvom potomstvu zauvijek."
  
Dr Lajtman: Čovjek, kao iz daljine, sa visine vidi svoj egoizam, sve svoje želje…

Voditelj:  Svu svoju zemlju?

Dr Lajtman: Da, i  on vidi sebe manje više, koliko može da zamisli svoju ogromnu želju, svoju unutrašnju prazninu, on počinje da vidi što mu sve predstoji da ispravi, uzeti sve pod svojom kontrolom, pod svoju vlast sa svojstvima Avraama, vladati tom zemljom, željama i u takvom stanju on može dostići ravnotežu veze i sjedinjavanja sa Stvoriteljem.

Voditelj: Što je to - glas Boga u njemu kažite?

Dr Lajtman: To je tačka u srcu koja ga vodi sve vrijeme i ona mu ukazuje:"Sve tvoje želje, sva tvoja svojstva, i sve što ima u tebi, ti si dužan od toga stvoriti sličnost sa Mnom”.

Voditelj: "Ja ću umnožiti potomstvo tvoje kao pijesak na zemlji tako, ko može izbrojiti pijesak na zemlji, tako će biti izbrojano i potomstvo tvoje. Ustani i prođi tu zemlju po dužini i širini, i Ja je svu dajem tebi."

Dr Lajtman: To znači, da tim svojim svojstvom, koji se naziva Avraam, počinje ispravljati sve svoje želje, uzduž i poprijeko, od istoka na zapad, od sjevera na jug. To se naziva, sa tačke gledišta, - davanje i primanje od sjevera na jug, davanje i primanje od zapada na istok, isto tako sa drugih kokrdinatama.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 5
Leh Leha - Epizoda 5 

Voditelj:  Dobar dan dragi prijatelji. Mi produžavamo izučavanje Tajne vječne knjige, Petoknjižje, Tori i jako želimo da se prilijepimo uz Avraama. Ko prati naša predavanja razumije da je Avraam svojstvo čovjeka, svojstvo ljubavi i davanja koje se budi u njemu. Sada Avraam počinje da se kreće.

Stvoritelj mu je kazao: „Idi iz zemlje svoje.” I on se pokrenuo iz svoje zemlje, to jeste, iz svojih  egoističkih želja i on se pokrenuo u susret zemlji Izrael i razumijete, da je Erec - od riječi Rachon - želja. Izrael, od riječi Izra - pravo, El- ka Stvoritelju. Mi, ako se sjedinjujemo sa  Avraamom, krećemo se ka toj želji, ka osjećanju apsolutne ljubavi, apsolutnog dobra i dajte da nastavimo taj put.

Kao uvijek, sa nama u studiju je Dr Mihael Dr Lajtman . Dobar dan.

Dr Lajtman:  Dobar dan.

Voditelj:  Mi se krećemo sa Avraamom. Avraam se, kako ste već rekli "okupao" u Egiptu.

Dr Lajtman: To jesu naša svojstva, koja smo dostigli, svojstva davanja, koja se bude u čovjeku, ali nijesu se pojavila odmah, jer prvo ispravljeno svojstvo koje se pojavljuje u čovjeku naziva se Avraam. Av - od riječi - onaj koji vidi, otac, izlazna tačka svog budućeg razvitka čovjeka. I to svojstvo naziva se svojstvo davanja, svojstvo ljubavi. I sa tim svojstvom čovjek počinje da se kreće ka Stvoritelju. Zato on ulazi u želju koja se naziva Izrael - pravo ka Stvoritelju, koristi tu želju i podiže se sa njom.

Voditelj: To je to za kretanje, ide po zemlji Izrael, ja ne znam…

Dr Lajtman:  Gdje smo se zaustavili? 

Voditelj: Zaustavili smo se kod toga da je on, zajedno sa Sarom ušao u Egipat, Faraon je vidio Saru....

Dr Lajtman:  Ne, oni su došli u Egipat poslije Izraela. Oni su ponovo došli u Egipat. 

Voditelj: Upravo smo kod toga, da su oni sa Lotom, da je u Egiptu dobio poklone od Faraona, izašao je sa njima i kreće se...

Dr Lajtman: Da. To su naša egoistična svojstva sa kojim mi raspolažmo unutar nas, ona su se pojavila u njemu, to znači, da se on "okupao"u njima, u svojim egoističnim svojstvima i zajedno sa njima on počinje svoje kretanje, sada je njegov zadatak u tome da uzme svoja egoistička svojstva, ispraviti ih i tako  se sve više  i više podigne ka Stvoritelju. 

Voditelj: Mi smo već govorili da je dobro da se javljaju egoistička svojstva u čovjeku iako se u životu takva svojstva kriju, ne treba da se pokazuju... 

Dr Lajtman:  To nije put kabale. Naprotiv, što su veće egoističke želje, tim ih bolje treba ispravljati, izdizati se inad njih, i tako malo po malo rastemo do nivoa Stvoritelja.

четвртак, 1. јануар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 4

Leh Leha - Epizoda 4

- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžavamo sa serijom emisija „Tajna Vječne Knjige“. Bez posebnog dugačkog uvoda, rećiću vam da je opet sa nama u studiju dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. 

Lajtman: Dobar dan.

- Mi smo sa Avraamom i Sarom u Egiptu. U prethodnoj emisiji smo objasnili razlog zašto se Sara odjednom ne zove suprugom Avraama, zašto on hoće da mu ona bude sestra... i tako produžavamo...

Lajtman: Egoizam se ne može poništiti ženom. Žena pripada Avraamu. Avraam se odnosi ka svojstvu Bina. On mora da je odvoji od sebe, taj svoj kli, odnosno, pripada njemu ali je slobodno od njega, od njegovog uticaja. Tada taj njegov dio, odnosno, dio koji se nalazi pored njega, kao supruga, ako se ona od njega odvaja, tada ona može da primi dodatnu dozu egoizma, ako se bude zvala njegovom sestrom. U našem svijetu to je već produžavanje duhovnih sila. Stanje između duhovnih sila – supruga je ona koja pripada a sestra je ona koja ne pripada, postoji, na rastojanju. Time što on ne silazi u Egipat, time on, praktično od nje stvara svoju sestru. Razumiješ? On radi sa njom na tom duhovnom nivou...