понедељак, 22. децембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 3

Leh Leha - Epizoda 3

-  Dobar dan dragi prijatelji, produžavamo emisiju Tajna Vječne Knjige. Postižemo naše „Ja“. Nama se uvijek činilo da su govorili da naše „ja“ predstavlja odgovor na frazu „Pokaži svoje ja“. Čovjek je postajao scenaristom, režiserom (kao ja), velikim specijalistom u nečemu, učenim... I svi smo mislili da to i predstavlja naše Ja. Zapravo, to uopšte nije tako kako se čini. Zapravo, naše „ja“ je pokušaj da se izađe iz sebe i osjetiti oko sebe svijet pun ljubavi i dobra. I slijedi da je naše „ja“, djelić apsolutne ljubavi i dobra u nama. I tako nastavljamo naše emisije o Petoknjižju ili Tori i kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Laitman. Dobar dan. Naš instruktor, provodnik, i naš učitelj. Recite molim Vas, sada putujemo sa Avramom. 

Lajtman: Da.

-   Prvo pitanje koje bi htio da postavim je, postoji takva fraza, koja je strana za mnoge, da čovjek za svog života (prevodim sa jevrejskog), čovjek za svog života treba da napiše knjigu Petoknjižje ili Toru, treba da je napiše. Nju je napisao Mojsije (Moše). Zašto se kaže da svaki čovjek treba da, za svog života, napiše tu knjigu? Zvuči čudno, ako prihvatimo to doslovno.

Lajtman: Doslovno prihvatati mi ne možemo ništa, jer se ne govori o nama. Tora ne govori o nama, ona govori o čovjeku. Čovjek je onaj koji je u potpunosti prošao cijeli put koji je prednaznačen za svakog od nas, da ga prođemo. Odnosno, tokom mnogih životnih obrtanja, postepeno sebe osjećajući i spoznavajući, razvijajući treba postići takvo stanje kad se on podiže sa životinjskog nivoa – našeg današnjeg stanja, kada se on zanima svojim životnim tijelom i u tom stanju živi. Ne želim ništa loše ovdje reći, ni o kome, niti negativno predstaviti naš život, to je naš život. Ona se zasniva na tome da mi svakako tokom života dolazimo do takvog stanja kada ćemo htjeti, bićemo prnuđeni, pod uticajem spoljašnjih faktora, i unutrašnjeg buđenja, početi da se podižemo. Odnosno, zanimati se ne samo našim stanjem u ovim uslovima koje nazivamo naš svijet, a već kada poželimo da se popnemo na drugi nivo, odnosno ući u osjećaj vječnog stanja i u njemu postojati. I tada, prirodno, naše postojanje u ovom svijetu, mi ćemo ga podržavati, ali na taj način, u tom vidu u kojem je neophodan da bi mogli pronići u tu oblastu, u tom obimu koji nam se otkrio, vječnom i savršenom. I tako čovjek počinje da ga odjednom osjeća i u njega da ulazi. Kako bi ušao u taj obim, početi osjećati ga, u njemu postojati, zauzimati ga, adaptirati se, poistovjećivati se sa njim, u tome se zaključuje suština našeg razvoja. Suština našeg života, cilja. O tome govori kabala, kako to uraditi. 

среда, 17. децембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 2Leh Leha - Epizoda 2

- Dobar dan, dragi prijatelji. Nastavljamo sa emisijama „Tajna Vječne Knjige“. Kao i uvijek, kod nas u gostima, onaj koji nas vodi, dr Mihail Lajtman. Dobar dan!

Lajtman: Ne, ne vodi, nas vodi Semjon Vinakur. 

-  Ne bih baš rekao tako 

Lajtman:  Voditelj si ti 

-  Ali sa Vama plivamo po rijeci, Vi upravljate čamcem. 


Lajtman: „Idi odavde“ – tako se kaže – „Leh Leha“.

-  „Idi odavde“. Tako vi govorite i meni i tako je Stvoritelj rekao Avramu. Odjednom mu je rekao sledeću frazu: „ I rekao je Bog Avramu, odlazi iz zemlje tvoje, od rodbine tvoje, iz kuće oca tvog u zemlju koju ti ja kažem.“ Šta se ovdje dešava?


Lajtman: Vrlo je jednostavno. „Zemlja“ to je erec, od riječi racon – želja, odnosno idi od svoje želje u kojoj se nalaziš sada, u drugu, novu želju koja se naziva „Jašar el“ – Isra El odnosno „direktno Stvoritelju“. „Isra“ je direktno, a „El“ – Stvoritelj. Znači, direktno Stvoritelju. Ili „odlazi iz želje u kojoj se nalaziš – Vavilonska Želja – vrtlog čovječanstva iz kojeg se ona rađa, tamo nema ništa, ni naroda, ničega. Odlazi od tamo, ti treba da porasteš i rasteš upravo u smjeru ka Meni. To je želja kod čovjeka koju treba da otkrijemo, kao Avraam („Av“ – Otac, a „Am“ – narod), odnosno osnova svih naših želja. Narodom se naziva u čovjeku njegova cjelokupna želja. Da bi ta želja u tebi bila usmjerena direktno ka Stvoritelju (Jašar k-El). Zato „Avraam“ – to je prvobitna osnova i predstvalja predvodnika naroda, odnosno takvog kretanja unutar čovjeka koje se naziva „Isra El“ (Izrael), „direktno ka Stvoritelju“. 

петак, 5. децембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 1
Leh Leha - Epizoda 1

- Dobar dan dragi prijatelji, produžavamo sa našim ciklusom Tajna vječne knjige. I tako se spuštamo duž rijeke, koja se naziva „Petoknjižje“ u našem čamcu i postižemo sebe. Kao i uvjek sa nama u studiju je dr Mihail Laitman 

Lajtman: Dobar dan, pozdrav svima.

- Danas smo stigli do Avrama i sa njim ćemo se pozabaviti duži period. 

Lajtman: Da

- Govorili smo da postoji čovjek i želja čovjeka za Stvoriteljem. Prvo, na tom nivou egoizma, on nas vodi – Avram. U Velikom Komentaru je napisano....

Lajtman: Ta knjiga je napisana hiljadama godina unazad. Za vrijeme izlaska iz Vavilona je ona i napisana. 

- Po malo... ka njoj... ima se skeptičan odnos... 

Lajtman: Ona je napisana na poseban način, zato je takav odnos prema njoj.

- Literarni?

Lajtman: Da, knjiga je napisana literaturnim jezikom i ujedno opisuje i zemaljsko djelovanje, a u isto vrijeme i nebeska djelovanja. Takav je njen opis, pomiješan, za čovjeka je to bio jedan cijeli svijet, jedna cijela pojava. Za nas to naravno zvuči čudno. Zato se percipira kao neka vrsta polu legende, kao nešto, ajmo reći polurealno.

недеља, 30. новембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 6

Bereshit  - 6 Epizoda

-  Dobar dan dragi prijatelji. Mi produžavamo naše predavanje "Tajne Vječne Knjige". Govorimo o tajnama Petoknjižja i otkrivamo ih sa naučnikom, kabalistom, doktorom Mihaelom Lajtmanom. Dobar dan. Mi produžavamo. Ja mislim, da ćemo danas završiti glavu " Početak".

Lajtman:  Zavisi od toga koliko ćemo proći...

-   Ovdje možemo od svake riječji stvoriti cijelo predavanje!

Lajtman:  Da, naravno.

 -   Za mene je to nevjerovatno, iskreno vam govorim.

Lajtman: Zašto?

 -  Zato što, kako se više pomjeramo, time sve, svakim dijelom, postaje interesantnije.

Lajtman:  Zato što svaka riječ - zasnovana  je na fenomenu ulaska (koja opisuje tu riječ) i na izlazu iz nje. U nama ima 4 nivoa poznavanja  unutrašnjeg sadržaja riječi: tamim, nekudot, tagin, otiot. Poslednji nivo saznanja naziva se slovima (otijot). "Ot" ("slova" na jevrejskom) - to je od riječi  "znak". No to nije običan znak, to je simbol, koji u spoljnom obliku pokazuje tri njegova unutrašnja stanja: tamim, nekudot, tagin.

недеља, 16. новембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 5
  Bereshit - 5. epizoda- Dobar dan  dragi prijatelji. Sa vama u programu "Tajne vječne knjige". Mi otkrivamo tajne Petoknjižja i bavimo se tim veličanstvenim radom sa kabalistom, profesorom, Mihaelom Lajtmanom. Dobar dan!

Lajtman: Dobar dan!

-  Mi napuštamo Rajski vrt. Adam i Eva izgnani su iz Rajskog vrta. Molio bih, ako je moguće, da započnemo naše predavanje objašnjenjem, što je to osjećanje rajskog vrta u meni, u čovjeku.

Lajtman: Naravno to je u čovjeku. To nije došlo sa nekim tamo ljudima, koji su iznenada pali sa neba na našu zemlju i nisu se razbili. To proizilazi ne u čovjeku, u principu, to je u našem začeću. Adam i Eva su druge persone o kojima nam govori Vječna Knjiga - ta svojstva postoje unutar nas, spustila se u naše sadašnje stanje sa apsolutno viših nivoa duhovnosti, gdje su radili na davanju, na ljubavi, od sebe  - drugima. Takvo stanje naziva se "raj".

- Raj - to je stanje davanja?

Lajtman:  Raj - to je stanje davanja, ljubavi, apsolutno nezavisno od sopstvenog egoizma.

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 4

         
 Bereshit - 4. epizoda

- Dobar dan,dragi prijatelji. Produžavamo sa ciklusom emisija „Tajne vječne knjige“. Kao što znate, riječ ide o „Petoknjižju“. Mi otkrivamo tajne „Petoknjižja“. Tajno postaje javno. Kao i uvijek sa nama, u našem studiju je naučnik, poznati kabalista, Dr.prof.Mihael. Dobar dan.

Lajtman: Dobar dan.

- Po ranijem, mi smo u Rajskom vrtu.

Lajtman: Nije loše.

- Da, mi smo na granici, tik da zgriješimo. Sada počinju „dramatični“ događaji. Sada su muškarac i žena - Adam i Eva.

Lajtman: I samo?

- Ne, već se pojavila i zmija, koja djeluje kroz ženu. I žena...

Lajtman: Zavela je muškarca.

- ...zavela je muškarca. I tako, oni su pojeli plod sa Drveta u centru Vrta. Da bi još malo uveli naše gledaoce u bit te istorije, još jednom ako može, evo o tom Drvetu u centru Vrta.

Lajtman: Može, ti ćeš ponoviti?

- Pokušaću. U čovjeku postoji...

Lajtman: Prosto egoizam.

- Prosto egoizam?

Lajtman: Da. Egoizam, koji radi na davanju, i naziva se“ Adam“. Od njega se odvojio drugi dio, koji se naziva „Eva“.

- To je, da sam ja obavezan da osjećam, čitajući tu knjigu?

Lajtman: Da. Pravilno izučavanje kabale dovodi do saznjanja, da se ja sastojim iz ta dva dijela. Ta dva dijela u meni poćinju da se sudaraju među sobom. I ja sam obavezan da ih pravilno sjedinim, kao dvije svoje osnovne bazične sile, pomoću kojih se mogu kretati naprijed.

недеља, 9. новембар 2014.

TAJNE BIBLIJE - BERESHIT 3/7
Tajne Biblije - Petoknižje - Berešit 3/7
Lajtman - prevod sa ruskog - tv kanal


- Dobar dan, dragi prijatelji! Mi produžavamo seriju predavanja "Tajne vječne knjige. Mi smo sa vama prošli temu Šest Dana Stvaranja, odmorili u Sedmom Danu i zaustavili se pred vratima Rajskog vrta. Danas mi produžavamo razgovor s doktorom nauka, učenim kabalistom Mihailom Lajtmanom. Dobar dan! 

I tako mi - pred vratima Rajskog vrta. Ja ću pročitati mali odlomak iz "Petoknjižja", i kao uvijek, mi ćemo  sa Vama nastaviti tumačenje, kako treba pravilno razumjeti napisano u njoj. "Svemogući  je zasadio vrt u Edenu, prema  istoku, i tamo je smjestio čovjeka koga je stvorio".  Ja sam pročitao bukvalno tri reda i stao, zato što proizilazi masa pitanja. 

Lajtman: Da.

- "Vrt u Edenu", " tamo je smjestio čovjeka".... Ka prvo, što je to "vrt" sa duhovne tačke gledanja?

Lajtman: To, naravno, nije jednostavno za lako objašnjenje kabalističkog koncepta. "Rajski vrt" - to je stanje, koje je na početku Stvoritelj stvorio za nas. U njemu smo se nalazili u našem embrionskom stanju, kao što se sjeme nalzi u utrobi majke. A zatim smo se mi spustili iz tog "Rajskog Vrta" do našeg svijeta. I već pri našem udjelu, pri našem izboru, našem naporu mi smo se obavezni podići obratno u tom istom stanju.
  
- Kada vi govorite, "mi smo se nalazili u "Rajskom Vrtu", što Vi imate u vidu?

Lajtman: "Mi" - ima se u vidu apsolutno svi ljudi u embrionskom stanju naših duša. U nama postoji duhovni gen. Mi smo bili u stanju "Rajski vrt" u početku stvaranja, a zatim iz tog stanja mi smo bili obavezni spustiti se do našeg svijeta. Za što? Da bi se udaljio od tog Rajskog vrta - od svijeta Beskonačnosti, svijeta postizanja, osjećaja. Taj svijet smo mi osjećali direktno, mi smo prosto bili njegov dio, ne shvatajući gdje, što i kako. To je pohranjeno u našim duhovnim genima. Mi smo obavezni vratiti se istim putem. Mi istražujemo, posebno kod poslednje generacije, osjećanje nedostataka, depresija, ništavilo, prazninu našeg svijeta. Ta osjećanja  treba da nas poguraju iz našeg svijeta, forsiraju da se ponovo vratimo u stanje "Rajskog vrta". On se zove tako, što sve naše želje primaju apsolutno puni užitak.

субота, 8. новембар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 3

Bereshit - 3 emisija

- Dobar dan, dragi prijatelji! Produžavamo sa serijom naših emisija "Tajna vječne knjige". Pred našim očima tajno postaje javno. Ponovo je sa nama u studio naučnik, kabalist dr. Mihail Lajtman. Dobar dan!

Lajtman: Dobar dan!

- Mi prolazimo sa Vama Petoknjižje, udubljujemo se sve više i više, i danas nalazimo se u Rajskom vrtu. U Rajskom vrtu se dešava sledeća istorija. Pročitaću odlomak i onda ćemo, kao i uvijek objasniti. 

"Gospod Bog pustio dubok san na čovjka, i dok je čovjek spavao, uzeo mu jedno rebro i zatim je o mjesto popunio mesom. Gospod Bog je od rebra koje je uzeo čovjeku načinio ženu i doveo je čovjeku." Zanimljiv događaj, sudbonosan...

Lajtman: Da, odvaja se egoizam od čovjeka u jednu postojeću pojavu, koja se naziva žena. To jeste, mi ne govorimo uopšte o ženi i muškarcu. Možemo i o tome odvojeno govoriti, kao aplikacija u našem svijetu. No, u principu mi u kabali govorimo o jednom čovjeku, koji je sastavljen od svih svojstava u našem svijetu. I Stvoritelj se nalazi u njemu. To što ja osjećam kao moj Stvoritelj, odnosno što ja ne osjećam, što ne dolazi u moje iskustvo, ja ne mogu govoriti o tome, ja ne znam. Ja govorim o tome što ja osjećam. U meni postojiš ti, okolni svijet, životinje, biljke, kosmos, moje osjećanje sebe. Sve to je u meni. "Tora" odnosno "Petoknižje“ govori nam generalno o ustrojstvu čovjeka. Ono što ja osjećam, što ja doživljavam. To što ja doživljavam u sebi naziva se univerzumom. To je moj unutrašnji univerzum. Ako se ja budem mijenjao ja ću na drugi način osjećati svijet. Ako se ja budem širio i udubljivao u svoje osjećanje, misli, osjete, saznanja u toj mjeri će mi se svjet činjeti drugačijim. Kada se čovjek počinje razvijati on oseća da sila koja ga je stvorila i upravlja sa njim, da ga ona dijeli na dva dijela, na muški i na ženski...

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 2
     
Bereshit – 2 epizoda  

- Dobar dan dragi prijatelji. Počinjemo sa sledećom epizodom naše emisije "Tajna vječne knjige". I opet je sa nama u studiju, doktor, poznati kabalist Dr. Mihail Lajtman. Idemo dalje, i reče Svemoćni: "Neka na nebeskom svodu budu izvori svjetlosti da dijele dan od noći, i da služe kao znakovi za posebna vremena, dane i godine."

Lajtman: To jeste, jedna svjetlost, odnosno, jedna želja od strane Stvoritelja, da napuni užitkom i ljubavlju. Ona se dijeli na mnogo različitih svojstava, posebnosti, atributa, pojava. Može da se gleda sa raznih aspekata. Majka voli svoje dijete, no ona može da bude stroga, blaga, može da mazi i može da grdi... sa raznih strana... To jeste, ne zavisi od majke kakva će biti, već od djeteta i njegovih svojstava, i kako će ta njegova svojstva dovesti u red. Razviti malo jedna svojstva, malo korigovati druga. A zatim, ona svojom ljubavlju, koja je nepromenljiva prema njemu, iskazuje različito. Tako i Viša svjetlost koja dolazi od Stvoritelja i ona se različito manifestuje na stvorenje. Zato umjesto jedne ogromne Svjetlosti postoje svjetila (svijetleća tijela).

- Majka se različito odnosi prema svom djetetu. 

Lajtman: Da. No mi osjećamo, na sebi, vrlo, vrlo velike promjene u odnosu našeg Stvoritelja prema nama. Sva naša istorija se bazira na odnosu Stvoritelja prema nama. Kada bi ja dostigao nivo i otkrio Njega, ja bi ga vidio kao apsolutno dobro, kao apsolutnu ljubav, osjećao bih se sasvim drugačije. Njegova skrivenost je uzrok svih naših probema.

- Čovječanstvo danas osjeća sve viśe i više stradanje.

Lajtman:  To je, specijalno tako, zato što On hoće da nas natjera da Ga otkrijemo. 

TAJNE VEČNE KNJIGE - BERESHIT - 1

BERESHIT - Na početku - 1.emisija

- Dobar dan, dragi prijatelji! Počinjemo sa ciklusom novih emisija pod naslovom "Tajne večne knjige". Kao što već pretpostavljate, biće reči o "Mojsijevom Petoknjižju". Moj stalni sagovornik biće dr. Mihael Lajtman, poznati kabalista. Dobar dan!

Lajtman: Dobar dan!

- Započinjemo ciklus emisija na ruskoj televiziji o "Mojsijevom Petoknjižju". Moje prvo pitanje, budući da ipak treba da napravimo uvod biće: nemoguće je da se zbirka priča izdaje u milijardama primeraka tokom tolikih godina. U principu mnogi smatraju, kada čitaju "Mojsijevo Petoknjižje", da je to zbirka priča. Šta u suštini "Petoknjižje" predstavlja? 

Lajtman:  Opšte uzev, to je najpopularnija knjiga, koja je poznata svima i koja je poslužila kao osnova za filozofiju, etiku, ekonomiju i za mnogo toga drugog. Nepresušan izvor za slikarstvo, muziku.... za sve. Sigurno da je to posebna knjiga, no ljudi ne shvataju u čemu leži njena posebnost. Njen autor je poseban. 

- Ta knjiga je imala autora? 

Lajtman: Stvoritelja! U suštini, u osnovi ove knjige jeste temeljno otkrivanje Stvoritelja. Odnosno, otkrivanje Stvoritelja pred čovekom, isto kao što je to osetio Mojsije. Moše. Neki put ću ga tako nazvati, po navici. To je sigurno jedinstven dogadjaj u istoriji čovečanstva. Viša sila, koja je to dostigla,  skrivena je od nas i zato se zove - tajna. On je razotkrio tu tajnu i pisao o njoj. 

недеља, 26. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 7

Noe – 7 epizoda

- Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, i pokušavamo što dublje shvatiti ovu knjigu. Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. 

Produžavamo sa poglavljem „Noa“, tu smo se zaustavili, na vrlo ozbiljnoj stvari, kao što je Vavilonska tvrđava, pokušali smo da spojimo taj pojam sa savremenim svijetom, uporediti ga sa Amerikom, uporediti sa našim svijetom, vrlo optimistično smo završili prethodnu emisiju, sa idejom kuda to idemo. Ja bih htio malo produžiti komentar iz knjige „Veliki komentar“, pročitaću još nekoliko rečenica, a zatim ćemo, zajedno sa Vama pokušati da objasnimo, odnosno Vi će te pokušati da objasnite.   

„Graditelji tvrđave su bili toliko fanatični u svojoj želji da završe tvrđavu, da kad bi neka cigla pala dolje i lomila se, govorili su koliko će biti teško zamijeniti je, ali ako bi čovjek pao dolje i od pada umirao, niko čak ne bi pogledao na njega.“
Kako Vam se ovo čini?

Lajtman: To je normalno.   

- Šta je ovdje normalno?

Lajtman: I kod faraona je tako bilo, kad je on gradio svoju grobnicu bilo je isto tako. 

- Oni su nekako bili spojeni u svom egoizmu, i odjednom oni i ne primjećuju da čovjek pada, ali primjećuju kada padne cigla.

Lajtman: Zato što cigla predstavlja ljudsku želju, iz koje on gradi svoju tvrđavu na koju se penje do neba i bez te želje on se neće popeti. Odnosno, svaka cigla koja pada, to znači da nisu pravilno postupili, nepravilno rade sa egoizmom kako bi se popeli i poravnali sa Stvoriteljem. Šta su govorili ti graditelji? „Mi hoćemo da se popnemo do neba, mi hoćemo da se poravnamo sa Stvoriteljem, hoćemo dostići nebo, svojim silama, svojim egoističnim trudom“. Zato su oni gradili na svom egoizmu, na dostignuću, na međusobnom sjedinjavanju. Oni su bili jako povezani. Zašto se ta kula nije ranije srušila, sve do trenutka dok nisu dostigli vrh? Zato što su bili vezani među sobom. Imali su zajednički cilj. A kada su ljudi povezani među sobom, Stvoritelj im ne može ništa. Rečeno je, kao jedno interesantno pravilo: „Grad u kome su se skupili svi grešnici – razbojnici, pijanci, kradljivci, ubice... nije važno kakvi. Ali ako su oni među sobom povezani, među sobom jako dobro povezani, niko ne može zauzeti taj grad“. Pokušavaj da ovladaš njime koliko god hoćeš, nećeš uspjeti.   

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 6

Noa – 6 epizoda

-  Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, učimo čitati ovu knjigu.  Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. Proučavamo poglavlje „Noa“. Sada praktično završavamo i došli smo do toga da se brod nasukao (zaustavio na obali) i Noa sa svojim sinovima i sa svim živim i neživim izlazi na kopno. 

Lajtman: Da, znači prošli su, ako govorimo o jednom čovjeku, sve želje unutrašnje, koje se nalaze unutar ovog broda, prošle su svoje „čišćenje“, duhovno podizanje, svoje ispravljanje i sada su spremne na to, sad već duhovno, da se dohvate ove zemlje, opet da je obrađuje, sadi na njoj, da bi ona donosila plodove, kako bi se razmnožavali i tako dalje, odnosno, opet dodavati ka toj želji koja se sad kod njih pojavila, želja za altruizmom, za davanjem i ljubavlju. Kada su bili na brodu, nalazili su se kao unutar majke, u majčinim vodama, oni su primili svojstvo Bina, svojstvo davanja, svojstvo ljubavi i sada izlaze na zemlju ka svojem egoizmu. Kod čovjeka se počinje pojavljivati egoizam i čovjek počinje sa njim da radi. Uz pomoć svojstva Bina koju je primio, sad se vraća svom egoizmu da bi imao šta da radi.  

-  Kako ja shvatam, čovjek je uvjeren da će on izdržati, da će moći primiti čiste plodove?

Lajtman: Normalno, imaće on poteškoća i to će trajati do samog kraja, do potpunog ispravljanja. 

- Ovdje je napisano da...

Lajtman: ...da je on poslao goluba i tako dalje, vranu, dvije sile uz pomoć kojih je shvatio da može da izađe. Slomio vrata, što znači „napravio prozor“, o tome smo isto pričali, da je morao da otkrije svoj nedostatak unutar Bina, iako je to svojstvo davanja, svojstvo ljubavi, ali nema sa čim da daje, sa čim da voli, zato izbija prozor, ajmo reći, pravilni okrugli otvor. Kroz taj otvor ulazi svjetlost, isto kao i na zidu kuće i o tome smo isto govorili, ulazi svjetlost. I uz pomoć toga može izaći iz svoje barke i početi da radi sa svojim egoizmom odnosno, sad zapravo počinje rad sa sobom, kako bi postao nalik Stvoritelju.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 5

Noa – 5 epizoda

- Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, objašnjavamo kako se treba pravilno čitati.  Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. Produžavamo sa čitanjem poglavlja „Noa“. Ja ću pročitati nešto kratko, mali pasus koji ćemo prokomentarisati. „Ko god prolije čovjekovu krv, i njegovu krv će proliti čovjek, jer je Bog po svom obličju načinio čovjeka.“

Lajtman: Zapravo je rečeno „onaj koji proliva krv čovjeka u čovjeku“

- Što možete reći o ovom pasusu? Šta je to prolivanje krvi čovjeka? O čemu se ovdje govori?

Lajtman: Ovdje se govori o tome da je čovjek čovjeku dužan, da kao minimum, ne smeta na njegovom duhovnom razvoju. U suprotnom, on od njega oduzima duhovni život i na taj način šteti sebi. Tora govori o kazni koju ti sam sebi namećeš zahvaljujući tome što ti nepravilno utičeš na svijet i na druge ljudi. Tako da onaj koji proliva krv čovjeka u čovjeku,to znači da ti čak do minimanog nivoa, do neživog nivoa, najniža svjetlost, to je nivo Nefesh, ako ti ne daš čovjeku da se duhovno razvija, time ti duhovno ubijaš, samim tim, ubijajući njega na sebe navlačiš obrnutu reakciju cjelokupnog sistema - duhovnu smrt.

- Ako ga sporiš ili ne podržavaš duhovni razvoj čovjeka, to štetiš i sebi?

Lajtman: I više od toga. To se najbolje vidi u našem organizmu, ako neki organ ne radi punom snagom, onako kako treba da daje, ono što treba da daje, on se smatra bolesnim. To se kompenzuje davanjem nekog lijeka, liječimo ga i ne opterećujemo ga nekim složenim i teškim akcijama. No ako taj organ počne uticati na druge organe i praviti probleme, može prekinuti rad cijelog sistema. Koliko jedan organ može smetati drugom organu ili jedan čovjek drugome?

Ako sa nivoa čovjeka na životinjski nivo, sa životinjskog na vegetativni nivo, sa vegetativnog na neživi nivo, čovjeku ne daš na tom nivou, na najnižem nivou, krv, koja je osnova za postojanje i za duhovni razvoj time umrtvljuješ sebe. To je isto kao i kad organ u tijelu prestane da radi i od toga umire cijelo tijelo. A mi se nalazimo u stalnoj i apsolutnoj vezi, stoga se zaključuje da ako ja nekom činim štetu, šteta može biti samo jedna, zadržavam tu osobu od duhovnog razvoja, jer svi mi tokom života moramo dostići vezu sa Stvoriteljem, i izaći na nivo otkrivanja Stvoritelja. Ako ja zadržavam čovjeka u tome, ja umrtvljujem sebe. To je užasno kad vidiš sta ljudi rade jedan drugome, i tim već sakate sebe u ovom životu, i možda će postojati još deset godina u ovom životu i postojaće kao životinja. Odnosno, ničega duhovnog u njemu nema.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 4

Noa – 4. epizoda

- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžujemo sa serijom naših emisija "Tajne večne knjige". Danas ćemo govoriti o tome kako pravilno da se čita Petoknjižje ili Tora. Kako da udjete u ovu knjigu, da u sebi osetite ono što se u njoj dogadja. Kao i uvek, sa nama je dr. Mihael Lajtman. Dobar dan.

Lajtman: Ja bih pre rekao obratno - kako da vidite da se sve to nalazi unutar nas. Naša unutrašnja gradja je u suštini praktično ono što se opisuje u Tori. Ova knjiga govori o dvema silama prirode koje dejstvuju u čoveku - o pozitivnoj i o negativnoj sili. Proučavajući temu "dostizanje stvarnosti" mi razjšnjavamo da ono što osećamo izvan sebe, u suštini osećamo unutar sebe. Znači, čitava priroda, čitav univerzum, vaseljena, apsolutno sve to mi osećamo unutar sebe. Postoji li to napolju? To je veliko pitanje za običnog čoveka. U suštini, napolju nema ničega. Sve su to naša lična unutrašnja osećanja. Zbog toga ako govorimo o onome što je tamo napisano, videćemo da je to napisano o našem osećaju sveta, o našem osećaju univerzuma i uopšte svih svetova. Sve se to nalazi unutar čoveka. 

- Bojim se da će to čoveka da zbuni. 

Lajtman: On može ovo da shvati, samo na početku će se zbuniti. 

- Kako može čovek da zamisli da se svi svetovi nalaze unutar Njega? 

Lajtman: Danas nam je to poznato i iz obične nauke. Porazgovarajte sa ljudima koji se bave biologijom, fiziologijom, koji pokušavaju da dostignu stvarnost. Možemo da zamislimo čoveka kao alat, na primer kompjuter. Ako na ekranu svog kompjutera gledam nekakve slike, to je zato što one postoje u kompjuteru. Tu postoje električni signali u kojima nema nikakve vizuelnosti, nikakve forme, i samo postoji nekakva virtuelna informacija. Taj signal u kompjuteru, koji je prošao kroz odredjeno procesuiranje i pojavio se ispred mene u formi razumljivoj za mene. Forma može da bude najrazličitija: slova, crteži, razne vizuelne forme, slike, možda pokreti... Ali, sve to se predstavlja samo meni. U suštini sve su to električne sile ili, bolje rečeno, jednostavno sile, zato što se pojam "električne" odnosi samo na mene. To su jednostavno sile koje dejstvuju u prirodi. Ako ih ja percipiram kao neku sliku, u takvoj formi ću ih percipirati i u medjusobnoj kombinaciji. Osim sila prirode ne postoji ništa drugo. Zato sve što percipiram oko sebe, sve su to kombinacije sila koje mi stvaraju takvu sliku na ekranu. Izvan mene su jednostavno sile. 

четвртак, 23. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 3


- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžujemo sa ciklusom emisija "Tajne večne knjige". 

Noe - 3. epizoda

- Kao i uvek, zajedno sa nama u emisiji učestvuje doktor Lajtman. Dobar dan! Obradjujemo poglavlje "Noje". Rekli smo da je izabrano osećanje "Noe"...

Lajtman: - Ja sam u sebi odredio "Noja". Za mene je Noje opredeljen odnos prema svetu, prema životu. 

- Stvoritelj mi je rekao: "Dobro je što imaš to osećanje, to je mnogo dobro, čuvaj ga".

Lajtman: Želiš da razviješ ovo osećanje u sebi? Želiš da ga odgajiš baš tako? Za to je potrebno da udješ u arku i da čitav ostali svet za tebe potone. Ti ćeš ostati u sebi. Sve što postoji u tebi će se razviti u toku odredjenog vremena, a potom ćeš izaći na neki način, rodićeš se na novom nivou, u drugačijem svetu.

- U suštini, razviće se sve dobre želje u meni - "od svake vrste po jedan par"?

Lajtman: Da, one će uvek biti u ravnoteži i ti ćeš moći da upravljaš njima. 

- Dalje čitamo: "Jer sedam dana ću puštati kišu na zemlju, i ona će se izlivati četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje sve vrste koje sam Ja stvorio". I Noje napravi sve što mu zapovedi Gospod Bog. Noje imaše šest stotina godina kada je došao potop na zemlju". Započela je akcija. 

Lajtman: Sada nećemo obraćati pažnju na cifre, iako one imaju mnogo veliko značenje. Posle sedam dana treba da započne potop. 

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 2

Noe - Epizoda 2

- Dobar dan, dragi ptijatelji. Mi nastavljamo ciklus emisija "Tajna vječne knjige".  Govorimo o Petoknjižju i otkrivamo kako je pravilno čitati. Ne znam kako za vas ali za mene su ove besjede postale posebne jer, kad shvatite da razgovor ide o vama i da je napisana Knjiga za vas, onda vam se javlja potpuno nova percepcija u pogledu na ovu Knjigu.

Knjiga , koja pocinje sa riječju Početak ili na jevrejskom Berešit, govori o tome da je u početku bio totalni haos, što znači da je bila u cjelosti egoistička percepcija na svijet a završava se, ta Kniga, sa riječju Izrael.

Ko je slušao prošlu emisiju, zna da se riječ sastoji od:
Izra - direktno
El - ka Stvoritelju

Ka Stvoritelju,  znači zakon apsulutne ljubavi. Čovjek prolazi nivo od apsulutne egoistične percepcije svijeta do gledanja na svijet kroz ljubav. I o ovome govori ova cijela Knjiga i to su naši stupnjevi za razumijevanje. 

Kao uvijek, sa nama je Dr M. Lajtman koji nam objašnjava sve ovo. Dobar dan Dr Lajtman!

Lajtman: Ja kada čitam, obično čitam,  te glave u proširenoj formi. Istovremeno čitam statie moga učitelja, koji opisuje svaku glavu ,pri čemu je to trajalo šest godina - svake godine on opisuje istu glavu drugačije i tako svih pedeset glava Tore. Zatim čitam Zohara a potom Učenje deset sefirot i članke Ball HaSulama.

- Dobijaju se različiti nivoi.

LajtmanSasvim su različite asocijacije i nivoi. Najvažnije je da će vam se pojaviti osjećanje i da će  te vidjeti tokom čitanja da vam se polako otkriva slika koja vas usisava unutra, ulazite u višeslojni svijet gdje je iza vas i iza spoljnjeg svijeta. Počinjete da osjećate i Njegove druge sastavne djelove koji vas pokreću kao iza kulisa. Otkrivaju vam se ideje Režisera, jedinstvenog velikog  i " radnika" na sceni, koji pripremaju sve, i vi se krećete u ovaj svijet nesvjesno bez ikakvog razumijevanja. Odjednom vi počinjete da učestvujete , u tom kretanju i počinjete da shvatate zamisao Režisera kao da zajedno sa Njim učestvujete u tom spetaklu. Počinjete da učestvujete u njemu, da vidite druge, da se povezujete sa njima i odjednom da cijela scena i zamisao i svi učesnici iza scene tzv. Anđeli - svi zajedno učestvuju u jedinstvenom kretanju.  Kada čovjek ulazi  u harmoniju sa tim disanjem i tom slikom počinje da osjeća sebe kao u vječnom kretanju. I u principu mi tako izučavamo ta poglavlja.

среда, 22. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 1


- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžavamo  ciklus emisije "Tajne večne knjige". Govorimo o Petoknjižju i otkrivamo tajne ove velike knjige. 

Noe, Epizoda 1

- Sa nama je kao i uvek naučnik - kabalista, Dr. Mihael Lajtman. Dobar dan. Sa Vama smo detaljno proanalizirali prvu glavu "Na početku" i došli smo do glave "Noje". Za mene je ovo jedan od najblistavijih delova Tore, koji je posebno upečatljiv. U njemu se govori o Noju. Tako ćemo ga nazvati i voleo bih da počnemo od kraja prethodne glave. Tamo postoji jedna ovakva fraza:  "Noje se svideo Bogu  - Šta to znači "svideo se Bogu"?

Lajtman: - "Da Mu se dopadne ili da Mu se ne dopadne" zavisi od saglasnosti svojstava. Poztivni ili negativni odnosi izmedju duhovnih objekata se odredjuju naspram adekvatnosti ili naspram disharmonije njihovih svojstava. Duhovni prostor je prostor svojstava, karakteristika, a rastojanje se tamo ne meri u metrima ili mikronima. Kao i ljudi sa zajedničkim interesima, slični objekti u duhovnom prostoru se zbližuju, a suprotni su medjusobno udaljeni. 

- Znači li to da su se ta dva duhovna objekta - Noje i Bog - približili jedan drugom?

Lajtman: - Na tom razvojnom nivou o kome je ovde reč, u svom pokolenju, Noje je bio bliže od svih ostalih Stvoritelju. Zato se kaže da se "on svideo Bogu". Kakvo je to svojstvo u meni koje može da Mu se dopadne? Budući da je Stvoritelj davanje i ljubav, očigledno je da Noje od čitavog pokolenja, odnosno nivoa razvoja, predstavljao najbliže altruističko svojstvo Njemu, najprogresivniju želju u čoveku. 

- No, ko je rekao da je Stvoritelj svojstvo ljubavi i davanja? Da li to može nekako da se "dokaže"? 

Lajtman: - To ne treba da se dokazuje. Zato je cela nauka kabale u principu tajna. Ona  se otkriva samo onima koji menjaju svoja svojstva i u stepenu u kom su slični Stvoritelju počinju da osećaju Njega. Takvi ljudi nam govore o Stvoritelju, a ostale spoznaje mogu da se percipiraju kao nekakvi aksiomi.