субота, 7. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 7

Leh Leha - epizoda 7


Voditelj: Dobar dan, dragi ptijatelji. Produžavamo našu emisiju "Tajne Vječne Knjige”. Govorimo o Petoknjižju, o Tori - kako je pravilno čitati. 

Nedavno sam gledao jednu seriju, jedan dio "Hari Poter", i vidio scenu kako Hari Poter čitajući knjigu, otkriva magičnu zemlju koja mu se otvara. Ovo me je potsjetilo da mi ne vjerujemo, ne vjerujemo ni u kakvu magičnu zemlju van nas, dok ne vjerujem sebi, i  tada ja tamo otkrivam tu magičnu zemlju. Sasvim je drugi utisak što nam se prikazuje, da mi ne znamo što predstavlja svijet oko nas, svijet unutar nas.

Kao i uvijek, sa nama je naš vodič, učitelj koji nas vodi, a ne zavodi, po stranicama ove knjige. Vi ste rekli da ovo nije jednostavno, kako objasniti jednom običnom čovjeku, da je svijet unutar nas? Složeno je?

Dr Lajtman: Idemo po redu.

Voditelj: Po redu, dobro.

Dr Lajtman: Ne postoji svijet van nas, svijet postoji unutar nas. I tako čitamo neki kabalistički izvor i treba  da znamo da je razlika  između njega i neke druge knjige. Jer, kada čovjek piše, on piše o svijetu van granica, to što on osjeća. To on opisuje, a ne naš svijet. On se ne zanima botanikom, zoologijom, romanima... To nam je jasno da on piše o Višem Svijetu. I zato se moramo zapitati u tim knjigama, koje se nazivaju svete, zapitati se kako da uđemo u ta svojstva, da bi vidjeli što on piše. Da osjetim što on piše. Tu zemlju interesantnu, sav svijet koji se za njega javlja životnom sredinom, a za nas, naravno , to će tek da dođe. Tako, u mjeri u kojoj možemo razumjeti što se opisuje u toj zemlji, a opisuje se to što se nikada nije nalašlo u našim osjećajima, no ako budemo strijemili ka tom postepeno, postepeno počinjemo osjećati. Kako je govorio Baal HaSulam kada čovjek počne da se bavi nekim radom, nekim zanatom, recimo metalostrugar, on počinje, prilikom obrade, da osluškuje njegov zvuk, da osjeća kako se materijal "daje". Svaki majstor, od svog zanata, osjeća materijal sa kojim radi.

Voditelj: Svako može da postane majstorom svog zanata?

Dr Lajtman: Svako može da postane majstor. Zatim postepeno, postepeno kada mi čitamo te knjige i pitamo se, trudimo se, i trudimo da osjetimo taj materijal, on  odjednom ulazi u naše osjećanje. Odjednom počinjemo  da osjećamo da se nešto kreće, da ovdje ima nešto živo.

Voditelj: Dajte da se vratimo u tu zemlju i produžimo sa "glavom", koja  se na hebrejskom zove Leh Leha ili kao što smo govorili "Idi, idi iz sebe". Avraam i Sara su izašli iz Egipta, krenuli nazad. Obratno, vratili su se na svoj nivo.

Dr Lajtman: Da, na duhovni nivo. Oni su već opteretili čovjeka da on počinje da radi na svom duhovnom podizanju, on se malkice podiže, on vidi da je to nešto novo, da je drugi život pred njim, on počinje osjećati vrlo malo nešto novo, da to nije povezano sa ovim svijetom i odjednom – bum - pada u tamu, neznanje, zbunjenost, njemu bude loše. To jest, samo onome ko je započeo da se bavi kabalom, kome je ranije nešto zasvijetlilo. Ti se onda nalaziš u Egiptu, u egoizmu, ništa ne svijetli, sve je loše. Ne znaš što da radiš. Prolaziš ponovo etape kao Avraam i Sara i postepeno, postepeno izlaziš iz Egipta. No čovjek bira iz tog svog egoizma što mu je neophodno za dalji put i tako se penje na sledeći nivo. Vraća se u zemlju Izraela, to je stepen više. Zemlja Izrael je stremjenje naprijed, "Izrael" (Yashar  Kel) znači "Direktno naprijed", odnosno "Direktno prema Stvoritelju". I tako, vraća se na drugi stepen, bliže Stvoritelju.

Voditelj: Kada se vratio, taj (Avraam) i postavio žrtvenik Stvoritelju, isjekao životinje na polovine, kada ih je uzeo iz Egipta. Vi ste to objašnjavali, kakve su to egoističke želje, kako se posmatraju, one se dijele po pola... Što dalje piše?

"Kada je sunce zalazilo, Avraam je zaspao dubokim snom, i gle, na njega se spustila strašna i velika tama."

Dr Lajtman: No to je jasno, da sunce, dan, noć, san, budnost - ne zavisi od astronomskog vremena…

Voditelj: Kakvo je to stanje?

Dr Lajtman: San je kada čovjek gubi po malo osjećanje, jasnost za svojstva u tom stanju, kada on ide naprijed, sva kretanja u duhovnom svijetu dešavaju se u nama. Ono se ne osjeća spoljašnjim doživljajima, to je unutrašnje postignuće otkrivanja čovjeka. Njemu postaje jasno, može koristiti svoja svojstva, sile, kvalitet i drugo, stanje, ako ti nije jasno, besmisleno, konfuzno, ne odgovarajuće… I to je stanje kao san i to je praktično, kada ne razumiješ  ništa što se dešava kao da si u polusvjesnom stanju. Odnosno to je isključivanje od jasnosti duhovne realnosti.

Voditelj: San je kao smrt, ili nije?

Dr Lajtman: Slično je, no ne kao što je mi pretstavljamo. Smrt je potpuno isključivanje od duhovnog svijeta, a san je šesdeseti dio smrti. Ako ga mjerimo danom, odnosno puno otkrivanje Stvoritelja i puno isključivanje od Njega je smrt, i kada ostane jedan šezdeseti dio to je san.

Voditelj: Ljudi koji su potpuno odvojeni od Stvoritelja i koji ne osjećaju Njega nazivaju se mrtvima?

Dr Lajtman: Ne, to nisu ljudi koji hodaju ulicom, to su ljudi koji  su već u nečemu dostigli Stvoritelja i odjednom padaju iz tog postignuća, prekida se ta veza. Oni govore za sebe da se sada nalaze u mrtvom stanju, tako da druge smrti nema. Drugo i ono što nam se pokaže smrću, to je barijera iza koje se ukljčuju nova osjećanja.

Voditelj: O tome ćemo razgovarati, to je vrlo zanimljiva tema i mnogo ljudi se interesuje za nju. 

Dr Lajtman: Naravno psiholog? No, nama to nije potrebno. Mi sve treba da otkrijemo sada. To što čovjek sakriva sada, biće njegovo posle. A, ako on sada ne otkrije ništa, uključuje se minimalno tzv. zagrobno stanje, on prolazi kroz njega kao čovjek u našem svijetu u nesvjesnom stanju. I ponovo se nalazi u našem svijetu, rađa se raste, i mi mu dajemo ponovo mogućnost, da čuje to što mi sada govorimo, i da se podigne u ovom svijetu, u ovom životu, u ovom tijelu, na duhovni nivo i tada on ne nestaje.

Voditelj: Nadam se da nas slušaju. Nastavljamo ovdje se govori: "Avram je zaspao dubokim snom, i gle, na njega se spustila strašna i velika tama". Sa jedne strane ga savladao san, a sa druge strane užas i velika tama. A zatim, Tada Bog reče Avraamu: "Znaj da će tvoji potomci, sigurno biti stranci u tuđoj zemlji, i moraće da služe drugima, a oni će ih tlačiti 400 godina. "Kakvo je to predviđanje?  Koje je to stanje? 

Dr Lajtman: San, no kako sam već rekao, je stanje kada se čovjek odvoji od svog postignutog, od nivoa na kojem je on bio. U njemu se gubi jasnost, svijest o nivou na kojem je on bio. No zato se pojavljuje mogućnost da vidi i osjeti sledeći stupanj. To nije tako jasno postignuće da se možeš držati sa obije ruke  jasno, realno u tom  svijetu, a ovo je, kada se odvojiš malo, to ti dozvoljava da sjediniš stvari, koje nikada nijesu bile sjedinjene, podigneš se malo svojom fantazijom, uobraženjem, to jest, počinješ primati forme, koje ne možeš primiti realno i jasno ih percipirati, no oni se sve približavaju.

Voditelj: To se naziva "slušaj glas"?

Dr Lajtman: U tom slučaju, postoji vid i sluh. Ima proroka koji u tom slučaju govore "Ja sam video" i govori "Ja sam slušao", "Bio je glas, odozgo".

Voditelj: Zašto se govori  400 godina. Što to predstavlja?

Dr Lajtman: 400 godina, to su četiri etape razvoja kroz koje je potrebno da čovjek prođe, pod teretom svog egoizma što bi ga u potpunosti ispitao, i sa njim počeo duhovno podizanje, koje je isključivo sagrađeno na primjeni našeg egoizma. I ako mi, ne otkrijemo svoj egoizam, to se ni ne možemo kretati naprijed. Naš egoizam se sastoji od  četiri stupnja. Oni se tako i nazivaju - prvi, drugi, treći i četvrti.

Voditelj: Misli li se, ovdje, na spuštanje u Egipat?

Dr Lajtman: Da, i za buduće izlaženje iz Egipta, "izgnanstvo".

Voditelj: Znači, Avraam je imao takvo viđenje, da će doći do spuštanja. Što se zatim dešava?

"…a ja ću suditi narodu kome će oni služiti, a zatim će izaći s velikim blagom. A ti ćeš u miru otići k svojim praočevima, i bićeš sahranjen u dubokoj starosti. A oni će se u četvrtom naraštaju vratiti ovamo, jer prestupi Amoreja, još nijesu prevršili mjeru."

Dr Lajtman: To je sila uvijek potrebna. Mi govorimo o individualnom putu čovjeka, to je napisano za svakoga od nas - ti Egipćani, Faraon, Mojsije, Avram. Sve su te ličnosti unutar nas i njegova lična svojstva. Tako čovjek počinje otkrivati svoja svojstva, da razumije da pred njim stoji uranjanje u njegov egoizam i on mora u njega uroniti na sva četiri nivoa. On mora preispitati ga, otkriti ga, uzeti ga za sebe, i to samo iz četvrte generacije, odnosno na sva četiri nivoa. On ovladava njim, njemu pripada, tada on sebi pravi posudu u kojoj će zasvijetliti Svjetlost, i on može vidjeti kako iz tog ogromnog egoističkog sloja, četvoro - etažnog, on se može podići i početi svoje ispravljanje. I posuda koju je on stvorio pomoću Svjetlosti, zračenje dvije suprotne sile, jedna sila je sila davanja Stvoritelju, druga je sila  egoističko primanje, ta suprotnost između njih je posuda koju stvara čovjek. I zahvaljujući tome, on se podiže. To jest, on pravilno koristi egoizam, on izlazi iz Egipta sa ogromnim egoizmom i to je velika kupovina, kupovina koju je obavio u Egiptu, on se pomoću nje podiže i može se ispravljati. Ako u njemu nema tog egoizma, on se ne može podići. Zato Avraam, do tada, mora da umre u čovjeku. To su jako mala svojstva, svojstva čistog davanja, čovjek sa tim svojstvima ne može se podići. Tako je to, jednostavno, svi  oni koji vole i oni koji daju, čovjeku, je potreban egoizam radi ispravljanja do nivoa Stvoritelja. Zato je Avram početna tačka, ona je tačka, kako reći, osnovna, ona je tačka iz koje čovjek svo vrijeme crpi svojstvo davanja. No, to svojstvo treba uzeti nad egoizmom i tada se može uzdići. Zato je Avraam obavezan u njoj umrijeti i vratiti se nad tim egoizmom u novom obliku. Sledeći iza Avrama, su praoci, mudraci i vodiči, to je takođe Avraam koji se nalazi na višem nivou, i naziva se drugim imenima, zahvaljujući egoizmu nad kojim se on izdgao, zato se on naziva pra-otac, to je zato što su svi sledeći nivoi - potomci.

Voditelj: Radi se o Pra - ocu svih ljudi, o tome se govori? Na sva svojstva?

Dr Lajtman: Na sva svojstva.

Voditelj: A to što se o Avraamu govori u Islamu, Hrišćanstvu, u Judaizmu, to govori o tome..

Dr Lajtman: To su osnovna svojstva pomoću kojih čovjek postiže svoje duhovno stanje. Zato se naziva Pra-ocem. U prevodu "Av" - "Raam", pri čemu je "Av" otac, "Am" - narod, odnosno otac naroda. Narodom se javlja, praktično, cijelo čovječanstvo u odnosu na Stvoritelja.

Voditelj: Šta znači "da umre u dubokoj starosti"?

Dr Lajtman: "Da umre u dubokoj starosti" znači to kada sve što ima u njemu, pripadne njegovoj djeci i oni koriste sve što im je on pripremio.

Voditelj: I tada može mirno da umre kada vidi da...

Dr Lajtman: Taj nivo izumire, no ponovo se vraća u sledećim nivoima.

Voditelj: Da čitamo dalje:  

"Kada je sunce zašlo i pala gusta tama, pojavila se peć koja se dimila i plamen ognja koji je prošao između isječenih djelova. Tog dana Gospod je sklopio savez s Avraamom, rekavši: "tvom potomstvu daću ovu zemlju, od rijeke egipatske pa do velike rijeke, rijeke Eufrat" 
Ideja o podjeli i određivanju granica?

Dr Lajtman: Od Nila do Eufrata.

Voditelj: Kakve su to granice, mnogo se o njima govori, o postojanju tih granica?

Dr Lajtman: Ne, to nema nikakve veze sa našim svijetom, sa politikom, i sa našom geografijom, apsolutno nema nikakve veze. Ako su možda date i može se ukazati na njih, bile su ili biće, to je samo ako se iz duhovnog svijeta spušta sila i određuje te granice u našem svijetu. To uopšte nema nikakve potrebe, mi govorimo o našem svijetu, a ne o Kabali. Mi govorimo samo o toj  svetoj egoistčkoj rijeci Nil, tzv. Jor. To jest, odakle crpi sav Egipat, sav egoizam za  svoj život. I toj svetoj rijeci, sledeći altruistički Eufrat od kojeg je došao Avraam, odakle i on crpi svoju silu, od te  dvije rijeke koje dolaze Odozgo, spuštaju se sa neba, one izlaze iz Jednog Stvoritelja. To jest, On hrani egoizam sa lijeve strane kao i sa desne kako bi dao čovjeku, između ta dva potoka, među tim dvijema silama postojati. Zato zemlja Izrael, u prevodu što znači "želja koja može da nosi čovjeka do Stvoritelja", a ne nalazi se između te dvije sile, dvije rijeke. I po tome se naziva taj sistem želja "Erec Izrael"- "želja usmjerena Stvoritelju". Od čega se još sastoje? One se sastoje od egoističkih želja, s jedne strane, od Nila i ispravljenim (altruističkim) željama, svetim, od Eufrata. I kada se one sjedine zajedno dobija se ispravljeni egoizam koji podiže čovjeka do nivoa Stvoritelja.

Voditelj: Kada Vas slušam, u meni se javlja prelijepo osjećanje. Osjećanje koje je između egoizma…

Dr Lajtman: To i pokazuju ove dvije granice. Potrebno je od tamo do tamo djelovati, i ne izlaziti iz njih. 

Voditelj: Ludilo. Što postoji u tim granicama?  Ne oganičava...

Dr Lajtman: Iza tih granica postoji  sve ono sa čime ti ne možeš strijemiti k Stvoritelju. Zato je iza tih granica sav ostali svijet. No, znaj, da sve što je iza njih, ti nijesi dužan raditi i moraš se otkazati od svega toga. Postoji ogromna zemlja, mnogo želja, naroda. To jest, u tebi je ogroman broj želja, motivacija, svojstva... Ti nijesi obavezan sa njima raditi, ti nemaš nikakvo pravo na njih obraćati pažnju , obavezan si ih otsjeći od sebe i svu svoji pažnju usmjeriti na izgradnju zemje Izrael. Zemlja "erec" i Izrael "želja usmjerena prema Stvoritelju". To znači "Erec Izrael" u prevodu na običan jezik, to znači.To jest, da od tuda možeš uzimati želje, ispravljati ih i podizati se nad njima.

Voditelj: O kojoj količini želja govore ljudi, koliko želja može biti zajedno, u principu svi narodi svijeta hoće živjeti među Nilom...

Dr Lajtman: Svi, apsolutno svi. Rečeno je može i pjesnički, da na kraju dana svijeta, zemlja Izrael uzima za sebe čitav svijet. Odnosno svi mogu ući u  njenje granice, svi mogu postojati u njenim predjelima tj. od neispravljenog do ispravljenog egoizma, sve ide u ispravljanje i svi učestvuju u izgradnji Hrama. Odnosno, sjedinjavanje među njima je takvo – savršeno, da se njima u potpunosti manifestuje Stvoritelj.

Voditelj: Hram se gradi između Nila i Eufrata?

Dr Lajtman: Da.

Voditelj: Znači, to je mjesto gdje se svi miješaju.

Dr Lajtman: Da, no to je alegorično. 

Voditelj: Sav svijet se može nazvati Izraelcima? 

Dr Lajtman: Pobrkali ste. Cio svijet se naziva "zemljom Izrael", "stremljenje ka Stvoritelju",  "Izra - El", direktno Stvoritelju.

Voditelj: Vrlo lijepo. Meni se strašno sviđa. "Avramova žena Saraj, još mu nije rodila djecu. Ona je imala sluškinju Egipćanku koja se zvala Agara. Zato je Saraj rekla Avramu: "Molim te, poslušaj me, Gospod me je učinio nerotkinjom. Molim te, lezi sa mojom sluškinjom. Možda ću preko nje dobiti djecu." 

Kako je to neshvatljivo za nas, ta zamjena...

Dr Lajtman: Neshvatljivo, neshvatljivo za nas. I svi ti događaji, da ljubavnica rađa djecu, i da se ta djeca računaju Avraamova, no ne smeta što se oni zovu sinovi Avraama, no kako se smatraju sinovima Sare? Ovdje treba nanovo ponoviti, da se radi o svojstvu čovjeka. No, na našem zemaljskom nivou, mi to ne razumijemo i to je uopšte neshvatljiv običaj. No, tamo ima mnogo običaja - prinošenja žrtve, sječenje životinja, sviranje u rog, gledanje u mjesečinu, itd. Sve to savremenom čovjeku je neshvatljivo i primitivno. Znači, svojstvo čovjeka koje se naziva Saraj, ona nije Sara. To svojstvo u čovjeku, ne može biti prilijepljeno za Avraama, zato što se gradi sledeći nivo. To jest, Sara koja je u Egiptu uzela svoj egoizam, koji se javlja ženskim dijelom, odnosno egoističkim dijelom koji se odnosi na Avraama. No taj egoistički dio, spreman  je za duhovno podizanje, to jest ona je spremna pristupiti  svojstvu Avraama i graditi novi nivo. Čovjek u sebi izabira svojstva. Moje svojstvo davanja naziva se Avraam, zato što ja, zahvaljujući tom svojstvu, koristim ga, da se približim Stvoritelju. To je osnova, praotac svog mog uzdizanja. Sa druge strane, ja moram da izaberem pramajku mojeg uzdizanja. To sada ona bira, to jest ne Sara i ne Saraj, već nešto između Saraj i Sara. To je među stanje, koje čovjek počinje da bira kako bi ga odvojio od opšteg egoističkog svojstva, ono što ga može dovesti do Avraama i u datom stanju može dati njima sjedinjavanje, i dati im potomstvo. To jest, sledeći nivo uzdizanja. Znači, koliko ja egoizma mogu uzeti sada, da bi se ja podigao? I zato se sada, ne bira Saraj, a iz tog egoizma, koji se želi prilijepiti  k Avraamu, ne može biti potomstva, odnosno sledećeg nivoa. Ja sam dužan uzeti samo mali dio, a taj mali dio naziva se Agara.

Voditelj: Sluškinja?

Dr Lajtman: Da. I na taj način, čovjek bira ta svoja dva dijela - egoistički i altruistički, gradi nad njima, nad oba, vezu među njima i gradi svoje sledeće stanje koje se naziva Ismail, što u prevodu znaći "I čuo je mene Stvoritelj".

Voditelj: Da dođemo do njega. Saraj to radi željom…

Dr Lajtman: To je svojstvo u čovjeku, kada on razumije da ne ide naprijed. Ovdje nema nikakvih unutrašnjih nesuglasica, rata ili slično. To je postepeno čišćenje, postepena manifestacija, postepena analiza svojeg egoizma i svojih dobrih svojstava, i njihovih kombinacija - kako ja mogu da napredujem.

Voditelj: Zato se kaže, da mogu imati potomstvo zahvaljujući njoj?

Dr Lajtman: Naravno.

Voditelj: "I Avram je poslušao Sarin glas. Deset godina nakon što se Avraam naselio u hananskoj zemlji, Avramova žena Sara uzela je Agaru, svoju sluškinju Egipćanku, i dala je svom mužu Avramu za ženu."…

Dr Lajtman: Prvo, prošlo je deset godina, to je cijeli stupanj, to su 10 sefirot. U  "Zoharu" o tome piše mnogo detaljno.

Voditelj: "I tako je on legao sa Agarom i ona je zatrudnjela. Kada je saznala da je trudna, počela je s prezirom gledati na svoju gospodaricu. Tada  Sara  reče Avramu: "Neka uvreda koja se meni nanosi padne na tebe. Dala sam svoju sluškinju tebi na grudi, i kada je saznala da je trudna, počela je da me gleda s prezirom. Neka Gospod sudi između mene i tebe."

Dr Lajtman: Nema ništa strašno ovdje. Ovo je sve normalno. Postoji egoistčka želja koju ona želi sjediniti sa Avraamom, tako nema uslova da se ta egoistička želja sjedini sa altruističnom, i omogući podizanje na sledeći nivo. Zato ja, umjesto Saraj, biram međustanja, manje egoistična, manja, koja mogu da sjedinim sa Avraamom, ja njih biram. No u principu Saraj, ona se javlja tom željom, do koje se ja podižem i zato, to međustanje – Agar, meni samo malo pomaže da se podignem, prikupim snagu da se sjedinim sa Avraamom i da sagradim sledeći nivo. Pri tome, ispravljaju se uslovi, i sledeća etapa je kada se tamo zaista stvori posuda. To jest, mogućnost  da se uradi analiza između svojstva Agare, sa kojom je postignuto određeno ispravljanje i svojstvom Saraj, i na tu razliku među njima proizilazi ispravljanje. I naravno, 10 godina poslije Saraj, pojavljuje se Agara. Odnosno čovjek se podiže na sledeći nivo, i zato što  se podigao uz pomoć Agare, on može već da koristi svoja egoistička svojstva, to jest, da se vrati nazad ka svojstvima Saraj, i podigne se sa njima i tada može dobiti ime Sara. 

Voditelj: Odakle potiče riječ nepravda? Nepravda o kojoj se govori...

Dr Lajtman: Čovjek želi da se podigne, ali nije u stanju još uvijek uz pomoć svoje altruističke želje momentalno se podići, mahom se podići na taj stepen, gdje on koristi sva svoja egoistička stanja, koje je uzeo iz Egipta, i obradio njih, odnosno poželio da se izdigne do nivoa Stvoritelja i da mu ih da, to jeste da ih koristi na davanje. Njemu je žao i Avram govori: "Ja sam kriv, jer nijesam u stanju...". 

Znači, mijenjaju se likovi unutar našeg teatra. Čovjek treba da se potrudi da razabere unutar sebe, gdje su ta osjećanja koja među sobom tako govore, kako oni među sobom djeluju unutar sebe. Kako sam to već jednom upoređivao sa teatrom Kabuki, postoje i druge vrste takvog iskustva. To je, kada se u čovjeku razigravaju unutrašnja svojstva, ali kroz različite likove. To bi bilo jako interesantno uraditi. Zapravo, obrnuto je kao što kažemo ovdje, treba uzeti unutrašnji svijet čovjeka, izvodimo ga napolje, kreiramo likove i među njima odigravamo tu njegovu unutrašnju tragediju. 

Voditelj: I u potpunosti se uživljavam, jer se to dešava unutar mene.

Dr Lajtman: Da, da, apsolutno. Tako to treba predstavljati sebi. Čovjek će vidjeti da je to zaista tako, i zato kroz ovo... Postavio si pitanje o postizanju univerzuma… Znači, kroz ovo će početi da osjeća cijeli svijet, kao takav. Slijedi da sve što ja vidim je unutar mene, to je teatar koji mi se čini da je napolje, a u suštini je unutra. 

Voditelj: Sva dekoracija, svi likovi..

Dr Lajtman: Da, da. Stvoritelj time želi da mi pokaže sva moja unutrašnja svojstva. Ja vidim tebe, snimatelja... Sve što ja vidim u ovom svijetu je projekcija mojih unutrašnjih svojstava. 

Voditelj: Hajde da se na tome zaustavimo. Nažalost, moramo da završimo našu emisiju. Dragi gledaoci, hajde da nastavimo da postižemo taj teatar..

Dr Lajtman: Postepeno će doći taj osjećaj, i čovjek će ući u taj svijet.

Voditelj: U principu ćemo, korak po korak postići Agara, Saraj, pa će se rađati djeca. Tako ćemo postepeno postizati taj svijet, i shvatićemo zašto postojimo i ko smo to mi. Budite sa nama, produžićemo naše emisije. Doviđenja , do skorog  susreta.
Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.