петак, 20. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 9Leh  Leha - Epizoda 9


Voditelj: Dobar dan dragi prijatelji, mi produžavamo sa našim serijama Tajne Vječne Knjige, govorimo o vječnom o tome što je napisano u toj knjizi, u Tori, o važnosti za nas.
     
I kao uvijek, sa nama u studiju je Dr  Mihail Lajtman, dobar dan.

Dr. Lajtman: Dobar dan.

Voditelj: Mi produžavamo glavu Leh Leha ili kako smo je preveli "idi, Idi". U ovoj glavi, Avraam se već spustio u Egipat i  podigao se od tuda,  odnosno za momenat je porinuo, ponovo je izašao  jer nije bio spreman da se nalazi tamo.

Dr. Lajtman: On je bio spreman. No bilo mu je potrebno da uveća to svoje svojstvo, svojstvo Hesed, svojstvo milosrđa. Njemu nije bilo potrebno više buđenje egoizma u sebi, a pored  toga  od malog  spuštanja u egoizmu , koji se naziva Egipat i to je bilo dovoljno da Avraam može u cjelosti realizovati sebe. I sada ide sledeća linija, sledeće svojstvo koje treba da se pojavi u zajedničkom egoizmu, posle Avraama, sledeće svojstvo koje se naziva Isak.

Voditelj: Evo što hoću da pitam. Dugo me muči pitanje, a to je: da li gledaoci trebaju da razumiju ovo? Na primjer, riječ "Hesed", da li čovjek treba da zna što to predstavlja?

Dr. Lajtman: a mislim da ne. Ja mislim da  će to gledalac sam postepeno sjediniti u sebi , sklopiti sve te kockice, mozaik... i to će biti njegov napor za dobar rad. I on će na svom putu pitati i nalaziti odgovore zašto je tako sagrađen svijet, zašto je sva priroda takva, globalna koja se naziva "Stvoritelj" funkcioniše na ovakav način, i mi kao integralni dio. On saznaje o sebi i sebe u toj prirodi i sa njom organizuje harmoniju unutar sebe. I zahvaljujući tom naporu i načinu učenja , kao dijete koje uči naš svijet i ne možemo mu objasaniti  sve da bi on shvatio. Tako, ono samo istražuje, lomi se i tako počinje razumijevati naš svijet, pri čemu iznutra prirodno, jednostavno je tako.

Voditelj: Znači, kao što bi rekli, potrudi se. 

Dr. Lajtman: Naravno. Ako mu kažeš ovo se naziva škafa, ovo televizor, ovo sto, stolica... Ti jednostavno njemu govoriš, upotrebljavaš riječi, on ih prihvata na taj način, usvaja i tako se prilagođava svemu. Tako i mi. Tako i knjigu Zohar, tako je mi izučavamo.


Voditelj: Hajde malo da porazgovaramo o knjizi Zohar, mi praktično nijesmo ništa govorili o njoj.

Dr. Lajtman: No knjiga Zohar je cijelo vrijeme ovdje, mi ne ukazujemo na nju ali je praktično primenjujemo, zato što se ona naslanja na biblijske priče svojom adaptacijom i objašnjenjem.

Voditelj: Unutrašnje viđenje, da? 

Dr. Lajtman: Da.

Voditelj: Kažite mi, molim Vas, što su mislili tih deset staraca, nisu starci, odnosno, ne znam da li su bili stari ljudi..

Dr. Lajtman: Ne, ja mislim da nisu bili stari. 

Voditelj: Mladi kabalisti koji su sjedjeli i napisali knjigu Zohar...

Dr. Lajtman: Mislim da su bili ispod 40 godina.

Voditelj: Ispod 40. Oni su mislili da će ta knjiga biti potrebna tek kroz 2000 godina? 

Dr. Lajtman: Da, i rečeno je o tome i pišu da je treba sakriti i otkriti u naše vrijeme.

Voditelj: Znači, poslije 2000 godina potrebno je objasniti ono što je napisano o Tori, grubo rečeno, da?

Dr. Lajtman: Ne, no i Tora je praktično napisana u to vrijeme. Mojsije je pisao na način kako je grupa kabalista, narod kako ih nazivamo, podigla se svojim unutrašim postizanjem, sve što se sa njima dešavalo, oni su to i opisali. I postepeno je on napisa sav razvitak svojstva davanja, to i jeste suština cijele Tore.

Voditelj: Prosto je dešifrovao imena - Noe, Avram...

Dr. Lajtman: Ne, nije on dešifrovao ta imena, ona imaju svoj smisao, svoje porijeklo zašto se oni tako nazivaju.

Voditelj: Znači, kada on izgovara Avraam, on unutra osjeća to?

Dr. Lajtman: Da, kako je rečeno, ta imena nemaju hebrejsko porijeklo. Ona su proizašla ili iz brojčanog značenja odozgo ili im je drugo porijeklo - vavilonsko, egipatsko itd. Imena koja se daju čovjeku ne daju se baš tako. On sam ne zna zašto, no njegovo ime privlači silu njegovim postojanjem u svijetu. Ništa nije slučajno ovdje. Nalazimo se u okviru sila koje izazivaju u nama želje, misli, i tako mi djelujemo, tako ih nazivamo... Kabala razmatra sve to kao jednu cjelinu.

Voditelj: I naš zadatak je da se povežemo sa Mojsijem? 

Dr. Lajtman: Pa, da kažem, ovdje imamo rad sa njim, kao sa glavnim autorom. 

Voditelj: On nas vodi, a mi se priključujemo i idemo za njim, tako?

Dr. Lajtman: Da.

Voditelj: I možemo... treba da budemo, kao što ste kazali, kao djeca, u našem kretanju i ne uključivati našu glavu.

Dr. Lajtman: Sa tim ne možemo ništa da napravimo. Možemo uključivati sve što nam je ugodno, ali neće se uključiti zato što stvari o kojima govorimo su sakrivena od nas. Mi smo dužni samo sa takvim željama, takvim naivnim, izazvati na nas zračenje od nivoa o kojem on govori. Tada nenamjerno, neposredno počinjemo da razumijemo, kao što dijete razimije svijet oko njega, ne opterećivati se nekim znanjem, zato što, jednostavno, svo će se vrijeme o tome govoriti.

Voditelj: Da li ja razumijem da se igram pri tome? Evo ja se igram, igram, to što Vi govorite, i postanem naivan?

Dr. Lajtman: Naravno.

Voditelj: Znači ja sam otvoren za to?

Dr. Lajtman: Ali kako, kako se možemo sakrivati, kakva je razlika? Sami sa sobom ćemo se igrati.

Voditelj: Znači, znam da se određeno vrijeme igram sve dok…

Dr. Lajtman: Ja se ne igram, ja pokušavam da osjetim o čemu se to priča u ovoj knjizi. Ja hoću da uđem u nju kao u zemlju čuda. Ja hoću ući u nju, u taj svijet sila, ne u likove, u duhovnom svijetu nema likova i objekata, svijet sila, svijet osjećaja, prosto beztjelesnih osjećaja.

Voditelj: Postavljam takvo pitanje - kako je to moguće? Što se dešava u tom momentu? Što pada, što se dešava sa čovjekom?

Dr. Lajtman: Ništa ne pada, čovjek počinje da se podiže i vidi što u njemu obrazuje te slike. To jeste umjesto postojeće slike, koja je sada ispred njega, on počinje otkrivati ko  je stvorio sve to, volju, cilj, plan, zašto postoji sve to tako. Vidi ljude i ono što upravlja sa njima, ko je za njima, ruka Stvoritelja, a i za sebe. Apsolutno mu je jasno i zato ovdje započinje njegov rad sa silom koja ga primorava na to. Rad je takav da ja ne želim da ona budu prinuda, ja želim obrnuto, da je zagrlim svojim željama. Da bih ja još ranije spriječio te želje koje se pojavljuju u njoj, odnosno da sam toliko ispravljen, dosjetljiv, oštrouman kako bi prije nego se pojavi neki uticaj sa strane prirode, sa strane Više Sile na mene, preduprijedio  to.
   
Voditelj: "Tada Avram pade ničice, a Bog mu još reče: "Evo, sklopio sam savez s tobom; ti ćeš postati otac mnogih naroda. Više se nećeš zvati Avram, nego Avraam, jer ću te učiniti ocem mnogih naroda".

Dr. Lajtman: Avram je jednostavno vavilonsko ime, a Avraam, to je već "Av-am", odnosno, kako ga nazivamo, "otac naroda". No "narodom", ima se u vidu, cjelokupne želje, koje su povezane međusobno u jedinstveni cilj, koje su krećući se prema jedinstvenom planu, usmjerene zajedno. To jeste različite želje svaka od njih naziva se kao čovjek - Isak, Jakov. Svi likovi u Tori predstavljaju određena svojstva i kada se sva ta svojstva objedine, zato što dopunjuju jedno drugo i pri tome dostižu opredijeljeni cilj, to se naziva "narodom".

Voditelj: Što znači "pade ničice pred Boga"?

Dr. Lajtman: Da padne ničice znači umanjiti sebe, pokloniti se, svoja svojstva pred Stvoriteljem, Stvoritelj je svojstvo Bina, svojstvo punog davanja i apsolutne ljubavi i Avram koji se javlja sličan Njemu, no sa mnogo manjim svojstvom. On se klanja tome i potpuno se sjedinjava sa time. Ne zaboravlja tijelo, ni u kojem slučaju, izražava se njihovim riječima, akcijama,kombinacijama  sličnosti ili udaljavanja jednog od drugog svojstva.

Voditelj: Vi ste rekli da "pade ničice" predstavlja izravnjavanje glave i nogu. 

Dr. Lajtman: To je kada egoistička svojstva, koja nazivamo niži djelovi tijela, i altruistički - gornji djelovi tijela kada se oni potpuno izravnjaju, anuliraju u odnosu na viši stupanj. To se kaže - "pade ničice".

Voditelj: Na primjer kao životinje... Životinje su u takvom stanju...

Dr. Lajtman: Životinje su takve zato što u njima nema egoizma, zato je u njima takvo stanje da se glava i tijelo nalaze na istom nivou.

Voditelj: Ovdje ne treba da se kaže da je čovjek sličan životinji.

Dr. Lajtman: Ne, on "pada ničice". To je klanjanje, njegovo prisilno stanje. Odnosno to je njegova volja.

Voditelj: Sada bih pogledao u "Veliki Komentar"... Mi smo govorili...

Dr. Lajtman: Korisno.  Ona je napisana prije Tore.

Voditelj: Ona se ranije pisala, no i poslije Tore...

Dr. Lajtman: Da, započeta je još u Drevnom Vavilonu, a to je prije 4500 godina.

Voditelj: Ovdje je napisano tako: "Zbir cifara ima značenje u slovima Avraam i iznosi 248".

Dr. Lajtman: Zato što naše duhovno tijelo, odnosno sve naše želje, dijele se na 248 i 365. 248 su čiste želje za davanje koje možemo relativno lako da ispravimo.

Voditelj: To je osnova imena Avraam? 

Dr. Lajtman: Da., to je osnova Avraama, a 365 su jednostavno zatvorene, to jeste one se ne koriste, i zato je to osnova njegovog tijela, osnova njegove suštine. U Kabali nema tijela, postoje samo želje. A 365 nema u Avraamu, a u ostalim na primjer Isak - to je sledeće svojstvo, u njemu, u osnovi, idu takvi dodaci. Ti dodaci su tih 365 svojstava.

Voditelj: Mi govorimo ime Avraam, sada smo kazali, da ono ide od 248, to znači 248 nivoa u imenu?

Dr. Lajtman: Da, to je njegovo ime, gematrija.

Voditelj: Što je to gematrija?

Dr. Lajtman: To je brojno značenje slova koja označavaju moć nad tim slovima, snagu tih slova, no ne moć u vidu sile već moć u vidu karaktera. To jeste , kada se govori o gematriji u Kabali, gematrija izražava karakter sile i veličinu sile. Četvoroslovno ime javlja se kao skelet bilo kojeg stvorenja, i njegovo razlaganje na pojedine sile, punjenje sa Svjetlošću, to je već gematrija.

Voditelj: Ja sam razumio zašto se pojavljuje ime Avraam - zato što koristimo samo svojstva davanja i njegovo brojno značenje je 248.

Dr. Lajtman: Gornji dio svakog duhovnog tijela.

Voditelj: Zatim je rečeno: "Bog još reče Avraamu: "a ti se drži mog saveza, ti i tvoje potomstvo poslije tebe iz naraštaja u naraštaj. Ovo je savez između mene i vas, i tvog potomstva poslije tebe, savez kog ćete se držati: Svako muško među vama neka bude obrezano."

Dr. Lajtman: To jeste, treba otsjeći sve egoističke želje .

Voditelj: O tome se govori.

Dr. Lajtman: Naravno.

Voditelj: Znači, odsijecanje svih egoistinih želja kod čovjeka? Uopšte da se ne koriste egoistične želje?
     
Dr. Lajtman: Ima takvih egoističnih želja koje ti ne možeš ispraviti i ti si dužan, u početku, ih odrezat, kako je rečeno, "obrezala je srce svoje" , to jeste taj dio, krajnji dio, koji nikako ne možeš iskoristiti za ispravljanje, i ti si je obavezan odsjeći. Zatim, na kraju ispravljanja, ona će se ispraviti sama od sebe. 

Voditelj: "Vi ćete obrezeti krajni dio vašeg tijela. Obrezivaćete se i to će služiti kao znak saveza između Mene i vas".

Dr. Lajtman: Zato što kada ti ideš na to, i sve ostale želje ti postepeno ispravljaš i ulaziš u kontakt sa silom davanja, koja takođe postoji u  tebi, u mjeri sličnosti tebe, kao onog koji daje Stvoritelju i ti se nalaziš u savezu sa Njim. Pojavljuje se savez, kontakt, sličnost.

Voditelj: "Svako muško među vama, iz naraštaja u naraštaj, kada mu bude osam dana, neka se obreže, svako ko se rodi u kući i svako ko bude kupljen za novac od bilo kog tuđinca koji nije od tvog potomstva neka se obreže."

Dr. Lajtman: Znači, nije važno kakve su želje. One mogu biti ispravljene manje ili više, mogu se pojaviti u čovjeku samo dio, on može te želje uzeti od drugih ljudi, na primjer,  pomoću reklama... nije važno kako. Bilo koja želja koja je navedena u nama, nijesmo dužni da obraćemo pažnju na nju, ni od kuda dolazi ni kako, naša je obaveza svaku želju iskoristiti poradi davanja, to znači iskoristiti svih osam sefirot, iz Ketera izlazi želja, zatim ide u Hochma, Bina, Hesed, Gvura, Tifferet, Necah, Hod, Jesod, osmi dan, a dalje nemamo pravo ništa koristiti zato što mi nismo u stanju ispraviti želje koje se nalaze niže od osmog dana. I zato mi ne koristimo samo Malhut, već koristimo samo onaj dio nje koji može postati nalik na prethodnih devet sefirot. Pri tome ne računamo Keter zato što je to izvor Stvoritelja i poslednju - Malchut. To jeste, prvu i desetu sfiru ne računamo.

Voditelj: Stvoritelja i stvorenje mi ne...

Dr. Lajtman: Da, treba jednostavno da dođe do kontakta jednoga sa drugim, a ovih osam među njima u sredini, na njih treba obratiti pažnju. Zato radimo i sa njma, i potrebno ih je adaptirati sebi. A Malchut mi odrežemo, to jeste ne dajemo pažnju njenim željama, njih je nemoguće ispraviti. Umjesto njih mi primamo svojstvo Malchut koji se može uključiti u prethodne devet sefirot, a to se naziva svojstvo Jesod. Sa tim željama mi radimo. Čovjek nije sposoban za više i ako on ograniči sebe u korišćenju svojih egoističnih želja, privlačenja, punjenja sebe, tada on ne ide u duhovno. Zato, prvi uslov za kretanje u duhovno je kada čovjek odreže od sebe taj rad sa svojim željama. To je "obrezanje"

Voditelj: Ovdje se ne radi o djeci koja su stara 8 dana, i bivaju obrezana. Misli se na...

Dr. Lajtman: Ne, ne, uopšte. Naš svijet je svijet uslovnosti, svijetom običaja to se na taj način pokazuju sve naše želje. Sve naše želje su skoncetrisane na želji za seksom.

Voditelj: Što to govorite?

Dr. Lajtman:  Da,da. Od toga sve proizilazi, u protivnom nebi bilo života. Ti hoćeš da kažeš da je važnija hrana?  (Voditelj : ja hoću...)  Disanje je još važnije. 

Voditelj: Razumije se, to proizilazi preko svojih šest...

Dr. Lajtman: Ja razumijem to, no imamo u vidu ne želje neophodne, koje imamo kod žvotinja. Seksualna želja kod životinja nisu kao seksualne želje kod čovjeka.

Voditelj: Instktivna je?

Dr. Lajtman: Da, kod čovjeka sve njegove želje ljudske su i u principu koncetrisane na seksualnu želju. I zato baš taj znak - spoljno obrezanje na muškom dijelu tijela  odražava projekciju duhovnog svojstva, i  ako to nema nikakve veze jedno sa drugim.

Voditelj: Znač, Frojd se kretao u tom pravcu...

Dr. Lajtman: On je izučavao običaje i razmatrao njihovo porijeklo.

Voditelj: On je govorio da je to osnova, da? 

Dr. Lajtman: Da, to je apsolutno tačno. Tako je rečeno i u Talmud Vavilonski, pre 2500 godina - o tome da je sva osnova čovjeka njegova seksualna veličina. Zato kada se srušio hram, sve seksualne veličine ostale su samo kod onih koji se podižu ka Stvoritelju. Odnosno onaj čovjek koji se podiže ka Stvoritelju, kod njega se to umnožava više puta, to je zato što sve želje prije počinju više da rade i on je prinuđen da ih na taj način ispravlja.

Voditelj: On će primiti užitak od toga?

Dr. Lajtman: Ne, ne govorimo o zemaljskom nivou. Zemaljski nivo odražava rađanje i uveličavanje duhovne želje, no dešava se paralelno jedno sa drugim.

Voditelj: Dešava se interesantan rad. Grubo rečeno, poslije rađanja slijedi obrezanje. Da, za početak, porazgovaramo malo o početku duhovnog kretanja, podizanja.

Dr. Lajtman: Podizanje zavisi od toga koliko čovjek sebe izloži nadležnosti Višeg partzufa, na Višem nivou. Kao i u našem svijetu kako se prave djeca sa majkom, tako i u duhovnom svijetu, čovjek treba da se prilagodi,  da se anulira da "padne ničice", kako ti kažeš, i tada dolazi do akcije koju Viši stupanj proizvodi na njega. Znači, Viši stupanj svojom Svjetlošću na taj način koncetriše čovjekova svojstva tako da on može razumjeti koja se svojstva odnose na Malchut, niže djelove, koja se  pritom odsijecaju, i te želje se dalje ne koriste to jeste ne računa se  kao duhovno obrezanje.

Voditelj: Može jedno pitanje, možda složeno za gledaoce, a to je da mi biramo od destet sefirot, od Ketera - Stvoritelja i od Malchut - stvorenje, osam srednjih, to je sav život čovjeka? U čemu je život čovjeka…?

Dr. Lajtman: Da ga sjedini... Da se adaptira na njih, sa osam sefirot i na taj način on postaje sličan Keteru.

Voditelj: Što znači "da se adaptira sa njima", sa osam sefirot?

Dr. Lajtman: Adaptirati se znači primati u sebi njihova svojstva, želje, odluke, misli itd. Znači, biti kao oni. Tih osam sefirot predstavljaju primjer, kojem ja treba da budem sličan u potpunosti. Osam sfirot, osam sila koje uključuju u sebe čitavi svemir - duhovni i naš. Zato ovdje nema ništa sitno, malo. Na nivou kombinacija proizilazi rađanje, kretanje i smrt, apsolutno sve. Jednostavno to nijesu mala svojstva. To su ogromni kvaliteti, kategorije univerzuma, od kojeg se on i sastoji, od deset svojstava, osam nam je dato za adaptaciju.

Voditelj: Ja se spuštam na ovu grešnu zemlju, ja hoću Vas da pitam, proces obrezanja je za zdravlje i muškaraca i žena?

Dr. Lajtman: Nikakva duhovna kretanja, akcije,misli one nemaju posledice na našem nivou, zato što je slika cijelog  tog  sistem zatvorena. Ona je analogna, ona je apsolutno zatvorena od početka do kraja i od kraja do početka. Zato je prirodno da ono što je štetno u duhovnom svijetu štetno je i našem svijetu, što je korisno u duhovnom svijetu korisno je i u našem. Naš svijet je  apsolutna posledica Višeg duhovnog stupnja i ne može biti tako, da je nešto na duhovnom svijetu, kao takvo, korisno za svojstvo davanja, a da na našem nivou nema posledice. Možda mi ne otkrivamo to u našem svijetu, zato što su to male sile, zato što mi još ne vidimo ni uzrok, ne vidimo ni kontakte među našim  i duhovnim nivoima. 

Voditelj: No pritom mora da ima direktna povezanost?

Dr. Lajtman: Da, obavezno je tako. Kod mnogih naroda to se primenjivalo i kod drevnih naroda, to se prosto povezivalo sa judeizmom. No ja mislim da je to polovina naseljenih na zemlji, i da se to praktikuje. Na ovu temu postoje medicinski i istorijski fakti, no ja o tome ne govorim jer to nije tema našeg istraživanja. Na kraju krajeva nije važno što se dešava sa tijelom. Mi govorimo samo o ispravljanju duše.

Voditelj: Bog još reče Avraamu: "Svoju ženu Saraj više ne zovi Saraj, jer joj je sada ime Sara". Započinje promjena imena.

Dr. Lajtman: Da. Tu se kaže da se dodalo slovo "hej", koje govori da dobija povezanost sa Stvoriteljem, oduzeto joj je slovo "jud" da bi pokazala da ona nije ni  deseta sfira, već nad njom itd. Tu se govori o transformaciji duhovnih svojstava pod uticajem toga što se mijenja u čovjeku.

Voditelj: Sada ću ponovo da zavirim u "Veliki Komentar", a tamo je zapisano sledeće: Zatim Stvoritelj reče Avraamu za Saraj: "do danjašnjeg dana tvoju ženu si zvao Saraj - "moja princeza", što je značilo da je ona bila princeza u tvojem domu, no od sada njezino ime biće Sara - princeza cijelog svijeta". 

Dr. Lajtman: U principu, Sara je ime iz Drevnog Vavilona, isto kao i Avraamovo. Sva ta imena potiću iz Drevnog Vavilona.

Voditelj: No, ovdje je za svijet, za narod...

Dr. Lajtman: Da, misli se na svojstvo u čovjeku, niukom slučaju nijesu to žene i muškarci. To su svojstva u čovjeku koja ocrtavaju njegov dio za primanje, a to je ženski dio, i muški - dio koji daje. Zato Avraam , ako je promijenio u sebi svojstva primanja u svojstva davanja, on mora imati odgovarajući tome suprotna svojstva. Čovjek se sastoji iz dva suprotna svojstva : svojstvo primanja i svojstvo davanja. Tako je prvo bilo Avram i Saraj, pa su postali Avraam i Sara.

Voditelj: Znači, u principu, to je porodica, tako da kažem...

Dr. Lajtman: Do ispravljanja, do obrezanja i posle obrezanja. Čovjek koji je radio sa svim svojim svojstvima to je bio jedan nivo, prethodni, a sada se adaptira na duhovni proces i kada započne taj duhovni proces, tada to u čovjeku mijenja njegovo ime. 

Voditelj: Može li se reći da to stanje unutar čovjeka sada otkriva novi svijet?

Dr. Lajtman: Otkriva mu se novi svijet, otkriva mu se put.

Voditelj: I zato se mijenjaju imena?

Dr. Lajtman: Da, ime predstavlja duhovni kli, to stanje to je duhovni sud sa kojim on ide naprijed.

Voditelj: Dragi prijateli, mi završavamo našu emisiju. Krećemo se sa vama naprijed po stranicama Vječne Knjige, knjiga je napisana za nas. Ostanite sa nama, do gledanja. Doviđenja.

1 коментар:

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.