субота, 7. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 8
Leh leha - Epizoda 8
                 
Voditelj: Dobar dan, dragi prijatelji. Mi produžavamo izučavanje "Tajne Vječne Knjige", govorimo o Petoknjižje, o Tori. I sjetio sam se jedne emisije koja je nedavno snimana. Ja sam bio režiser i scenarist i snimao sam emisiju za televiziju sa jednim naučnikom koji se bavi kodovima Tore. On je matematičar i bio je nekada profesor. Bavi se kodovima Tore, tvrdi i dokazuje da je osnova svega Tora. Tamo ima sve, sve je zapisano, sve prošlo, sve buduće, svi ljudi, sva imena, sve, sve... On otkriva sve što je bilo s nama i što će biti. Kroz nekoliko provjera, na kraju emisije, postavio sam mu pitanje da li postoji ime kabaliste Baal ha Sulam u Tori? On je počeo, radio nešto nekim matematičkim radnjama, radio i pronašao da piše i za Baal Ha Sulam. Tamo je napisano: “Tal Izrael, Rasa izrael - oslobođen Izrael.” Tako su napisali kabalisti. U tom trenutku sam mu iskreno povjerovao.

S nama u studiju, kao i uvijek, je Dr Mihael Lajtman. Ne bez razloga, počeo sam s ovakvim uvodom.

Dr Lajtman: Ti me nijesi pitao? Pitanje je za sve. 

Voditelj: To sam našao za razgovor, u principu...

Dr Lajtman: To i jeste interesantna tema o kojoj se može govoriti.

Voditelj: Tako dobar čovjek, ja sam mu postavio još jedno pitanje: “A zašto Vi to radite?” On nije odgovorio i ja mu nijesam više postavljao pitanja.

Dr Lajtman: Pravilno. Jednostavno, njemu je to interesantno i gotovo.

Voditelj: On je bio matematičar, a poslije je postao matematičar za Toru. Kaže da se sve nalazi u Tori. Ja ga pitam: "Zašto, zašto sve to?" U Tori ima sve, da li uistinu ima sve?

Dr Lajtman: Primjena Tore njega ne interesuje.

Voditelj: Primjena Tore njega ne interesuje...

Dr Lajtman: Znači da nema unutrašnju potrebu i treba da ga razumijemo. Tu ne možemo ništa uraditi, no mi govorimo o onima koji osjećaju svu prazninu života, neophodnost da nešto urade sa sobom. Počinje vezivati svoju prazninu sa postizanjem cilja, vječnim, savršenim, mogućim u ovom životu, s tom knjigom koja govori o tom putu.

Voditelj: Koji ne može živjeti bez nje?

Dr Lajtman: Ne može ostati u ovom životu koji se naziva životinjskim, praznim i uzima je zato što želi da se podigne, a ne zato što što ga interesuju neke matematičke formule. To je sasvim drugi prilaz. Nema potrebe da spominjemo njegovo ime, on ostaje na svome mjestu, a mi idemo naprijed.

Voditelj: Mi se krećemo naprijed. Kao što se sjećate iz prethodne emisije, dotakli smo odnos između Sare i njene sluškinje. Sluškinja je rodila, zatim je otišla kod Avraama, rodila je sina. I evo šta se govori dalje: - “I Avraam je rekao Saraj: - Evo, tvoja je sluškinja u tvojim rukama...”

Dr Lajtman: To je dio tvog egoizma sa kojim ja sada mogu da radim, odnosno to je jedno isto, samo umanjeni njegov dio. Čovjek tako zna što treba da radi, no što poslije? Ako je unutrašnji konflikt - mogu li ja uraditi manji ili veći napor?

Voditelj: ...Čini sa njom što hoćeš. Tada je Saraj počela da ponižava Agaru tako da je ona pobjegla od nje...

Dr Lajtman: Odnosno, pokušala je da napravi isto što i Agara i nije uspjela. Odnosno, čovjek pokušava da radi sa svojim velikim egoizmom i još više se podići nad njim i ne uspijeva, vidi i osjeća svoju bespomoćnost, no kroz tu svoju bespomoćnost on dolazi do rešenja.

Voditelj:  Što znači “…i pobjegla je Agar?”

Dr Lajtman: Oni prolaze sve naše etape i puteve... Kao u našem svijetu - susret, dostignuća, istraživanje mogućnosti realizacije, opiti i razočarenja. Takav je sav život. I to je napredovanje.

Voditelj: Što dolazi poslije razočarenja?

Dr Lajtman: U duhovnom svijetu dolazi do toga da mogu dobiti silu za sledeći nivo. Ako se povežem sa desnom linijom povežem se sa Stvoriteljem.

Voditelj: To znači da je razočarenje dobro?

Dr Lajtman: Bez razočarenja nema napredka. Pogledaj na ljude inovatore, književnike… Što to pišu… Što je muza? To je istraživanje koje dolazi poslije razočarenja. Ciklusi vrtloga unutar nas su samo od razočaravanja i oni stvaraju sve u nama. Tim više u duhovnom. U našem svijetu, to je jedva primjetno zato što čovjek, u našem svijetu, kreće sam u istraživanju. Za inovatore - istraživače, za njih je malo drugačije oni misle da je to prosvetljenje odozgo. Muza takođe, ona je došla i otišla, to je spoljašnje. A u duhovnom je apsolutno, potpuno jasno da ti upravljaš svojom vezom sa Stvoriteljem. Ti si dužan uzeti određene sile od Njega  da bi napredovao. A muza, ti je hvataš za “rep”. Razumiješ li? To oduševljenje, prosvetljenje, moraš izazvati u sebi, i to se rešava pomoću konflikta između onog što želiš i postignutog. Dostignuto predstavlja Agara i sin Ismail, to jest, "Čuo me je Stvoritelj.” No to samo "čuo me je" nije puno postignuće. Treba "da vidi" a ne  "čuo me je". Puno postignuće, jasno, koje ja mogu dostići je samo pomoću Sare. Ne sa Saraj i ne sa Agar, ne sa tim svojstvima. A poslije, kada od svojstava Saraj prelazim na svojstvo egoizma, koje se naziva Agar, vraćam se i dostižem  svojstvo Sara, odnosno viša egoistička svojstva. I tek tada mogu roditi sledećeg sina ili potomka ili sledeći moj nivo, na kojem ja vidim, a ne - slušam – Ismail, što u prevodu znači - Čuo me je Stvoritelj, a "vidim" - dobija se Svjetlost mudrosti kojom se dobija "Isak", to jest - vidio je i nasmijao se. Smijeh se javlja jasnim punim postignućem. Ovdje ima i drugo. Isak predstavlja lijevu liniju, otkrivanje Svjetlosti mudrosti itd.

Voditelj: Stićemo i do tamo, to je vrlo interesantno.

Dr Lajtman: Svi ti prelazi su nam neophodni. 

Voditelj: Smail nam je neophodan da bi se rodio Isak. Tako?

Dr Lajtman: U svakom, svakom slučaju mi idemo po tim nivoima. Govori se stalno i o svakom čovjeku i o tome što se dešava u nama.

Voditelj: Što se desilo Agari? …I anđeo Gospoda ju je kasnije našao kod jednog izvora vode u pustinji, kod izvora  na putu za Sur.

Dr Lajtman: Anđeo je sila. To jeste, ima takvo stanje kada čovjek razumije da ne može da se kreće naprijed  sa jedne strane, a sa druge njega pritiska velika želja. No ne može se kretati dalje, i želja koja je bila u njemu, koju je on realizovao i koja je, u principu,  iscrpljena. On se nalazi u stanju razočarenja - kako dalje da radi? I ovo se naziva - nalazi se sam u pustinji. To jeste, treba da se kreće, ali ne zna kako. No, sa druge strane brežuljka, do njega, ima izvor.

Voditelj: Našao je vodu u pustinji.

Dr Lajtman: Da, da. On u toj pustinji nalazi izvor. Negovo razočarenje ga proganja. On ne zna kako ići dalje. Izvor u pustinji, tj. u njegovoj unutrašnjoj pustinji - postoji izvor. I još više, izvor se javlja kao oživljavajuće sile, kao nada, a šta dalje, i sada se javlja anđeo. Anđeli, kako smo rekli, javljaju se u dva oblika, ili u vidu glasa ili kao lik.

Voditelj: …Tada ju je upitao: "Agara, Sarina sluškinjo, odakle si došla i kuda ideš?"

Dr Lajtman: Anđeo zna i razumije da je to sila u čovjeku. Tj. u čovjeku se pojavljuje unutrašnje pitanje: “Kuda ja idem? Zašto ja idem?” Ja sam dužan proanalizirati sebe i dati odgovor.

Voditelj: Ona odgovori: "Bježim od svoje gospodarice Saraj."

Dr Lajtman: Samo se to zna, a ne period. Zna se odakle ja bježim, otkriva mi se veliki egoizam i ja nisam u stanju sa njim ništa uraditi. Što treba dalje da radim?

Voditelj: Gospodnji anđeo joj reče: "Vrati se svojoj gospodarici i ponizi se pred njom."

Dr Lajtman: Treba da dobije svojstvo poniznosti. To je ono što fali na nivou Agare. I kada se ona vrati nazad, tada se te dvije sile podudare - ona i Saraj zajedno. I dobijemo sledeći nivo.

Voditelj: I anđeo još reče: "Umnožiću tvoje potomstvo toliko mnogo da neće moći da se izbroji."

Dr Lajtman: Agara mora da se vrati zajedno sa Ismailom kod Saraj. Ona je dužna da pomaže Saraj, dok ona ne rodi sina. Odnosno, dok se sa tim sledećim velikim egoizmom ne "rodi" sledeći nivo. Tada, prethodno tom stupnju, postepeno, postepeno ode u stranu. Ostane sa desne strane od Avraama. Otvore se sve te karte nivoa, a sa desne strane Avraama su Agar i Ismail. I zatim ćemo vidjeti kako se rađa Isak, koji stoji na lijevoj strain. Za njim će biti Josif itd. Porodično drvo je zapravo sistem od sila, unutrašnjih sila čovjeka i njgove duše.

Voditelj: No, rađa se Ismail i evo što je rečeno: “Gospodnji anđeo još reče: - Evo, trudna si i rodićeš sina i daćeš mu ime Ismailo jer je Gospod čuo za tvoju nevolju. A on će biti divlji čovjek. Njegova će se ruka dizati protiv svakoga i svačija će se ruka  dizati protiv njega. Njegovi šatori biće pred licem sve njegove braće." Ovo povlači mnogo posledica.

Dr Lajtman: To mi vidimo na danjašnji dan. Tada se to nije moglo vidjeti tokom istorije. U Stara vremena je malo bilo i jasno, no danas posebno. Rasprostranjeno je u islamu i po cijelom svijetu i od tuda to dolazi. Agara sa svojim unutrašnjim zametkom,  Ismailom dolazi k Saraj i produžava dejstvovati, tj. ona se vraća Saraj i jedino tako može ići naprijed. Znači, čovjek može da realizuje svoja svojstva unutar Saraj i zatim ide naprijed.

Voditelj: A što znači: - “On će biti divlji čovjek - ruka će se njegova dizati protiv svakoga?” 

Dr Lajtman: To nam tek predstoji – kada se islam uistinu pokaže da ima potpunu moć. Zato je i rečeno "taj koji bude divlji čovjek - ruka njegova će se dizati protiv svakog i svačija protiv njega." Tj. sa jedne strane, kao što možemo da vidimo danas, rasprostiranje svog uticaja na sav svijet, sa druge strane sav svijet će zavisiti od njega i njegova pritiska. Na kraju, od te suprotnosti će se stvoriti savez protiv Izraela.

Voditelj: Interesantno bi bilo da produžimo ovu temu, no već kasnimo, dajte još malo...

Dr Lajtman: U tom slučaju možemo malo proći paralelno glavnoj liniji sa glavnim  lajt- motivom, no ukratko će se to vidjeti u prorocima. Oni govore o našem vremenu.

Voditelj: Koji je cilj islama danas?

Dr Lajtman: Da pripremi svijet na rasprostiranju znanja o Jedinstvenom Stvoritelju.

Voditelj: Zašto se suprostavljaju tome, zašto imaju otpor?

Dr Lajtman: Mi ćemo o tome govoriti. To je cijeli rapored sila, kako sam već govorio, počinju se pojavljivati sile. Mi još ne vidimo sve te sile, no Avraam se javlja prvim dijelom tih sila. Postoje ukupno deset glavnih sila, tzv. deset Sefirot. I potrebno ih je sve upoznati - Avram, Isak, Jakov, Mojsije, Aron, Josif, David. Završetak te posude, Kli duše završava se sa Davidom - poslednji nivo. David se naziva carem, zato što se carstvo formira odozdo na gore. Zato kažemo Moše (Mojsije) ben David. Odnosno dolazi sila koja iznutra, od najnižeg nivoa počinje podizati cijelo čovječanstvo. No, nemoguće  je poznavati te sile ako ne stojiš paralelno sa njima. Gdje je ovdje Ismail, gdje je Josif, gdje je Faraon, gdje je Aman i drugi, drugi… I sve dodatne sile koje su mnogo važne da se shvate, zato što one sa svojim preprekama, ili kada bi miješanjem organizovale ratove, organizovale sve moguće problem, one sav taj sistem podižu - Avram, Isak, Jakov, Mojsije, Aron, Josif, David. On se podiže zahvaljujući egoističkim silama koje postoje okolo njega. Mnoge od njih, koje zaboravimo ovdje, ne možemo da svatimo zato što još nijesmo otkrili mrežu tih sila. Kada ih mi shvatimo, to je na primjer, kao izlazak iz Egipta, a poslije toga, možemo u potpunosti govoriti jasno o toj slici.  I tako će ona biti poznata u tom procentu ukoliko smo ranije, na samom početku, u začeću već obrazovali te sile i zašto su one dejstvovale na taj način. Mnoga od tih dejstava koja se sada dešavaju nijesu nam potrebna sada, ona su važna za kasnije kako se govori ovdje - u Budućnosti znaj da će biti veliki jer njegova ruka biće protiv svakoga i svačija protiv njega. Govoriti sada o tome je praktično nemoguće, možemo samo o tome što se dešava u našem vremenu.

Voditelj: Znači, da produžimo dalje?

Dr Lajtman: Da. 

Voditelj: Postoji jedno pitanje koje će nas odvojiti na kratko. Vi ste kazali da postoji sistem suprotnih sila koje su se ujedinile i stale protiv Izraela, odnosno, grubo rečeno, rat protiv Izraela. Znači, ove suprotne sile mogu da se ujedine? 

Dr Lajtman: Ujedinjene su. 

Voditelj: Koji je cilj ujedinjenja? 

Dr Lajtman: Uništiti ga.

Voditelj: Uništiti Izrael?

Dr Lajtman: Da.

Voditelj: Zašto?

Dr Lajtman: Zato što se on nalazi na putu manifestacije božanskog izobilja. Tj. treba da se pravilno sjedine s tim sistemom i tada će svi dobiti Višu Svjetlost, postignuće od Stvoritelja, vječnost i savršenstvo. No, to se nalazi u suprotnosti sa tim silama, zato što su one suprotne među sobom. Na primjer, sila hrišćanskog svijeta i sila muslimanskog svijeta, one su suprotne  među sobom, nalaze se sa dvije strane od srednje linije. Kod nas je kalendar urađen po srednjoj liniji, sunčano-mjesečevoj, a kod njih - sunčani kod hrišćana, a mjesečev kod muslimana. Sve je izgrađeno na ove tri linije. Oni se sada nalaze u ratu - jedni protiv drugih, kako oni mogu kontaktirati? Ni kontakt među njima ne može da se ostvari. Kontakt se može ostvariti kroz nas i to može biti na dva načina. Ili da se ujedine kako bi nas uništili i ko od njih pobijedi, ili se ujediniti sa nama i postići Stvoritelja. Ovdje se otkriva jako mnogo mogućnosti i sila. Pritom, opšti pristup cijelog svijeta je na Jerusalim, tako se naziva, pisao je prorok. Ja ne otkrivam nikakvu tajnu ovdje. Poznato je što će se desiti na kraju sa svijetom. Kraj svijeta počinje u naše vrijeme, a mi to vidimo na stremljenju rasprostiranja islama. Postoji mogućnost da sa jedne strane ne postoji suprotnost među njima - hrišćani i muslimani. Zapravo, oni jedni druge otkrivaju i da im za njihovo zajedničko djelovanje smeta Izrael. Zašto? To treba da se razjasni. Tu je Evropa, tu je Azija, molim vas idite tamo, ko vam smeta? Zašto se Izrael, tako geografski proteže..

Voditelj: Tačka jedna.

Dr Lajtman: Da. Što smeta? Evropa je dužna otkriti Izraelu, sa jedne strane, da se miješa i da može postojati mir sa Arapima, a sa druge strane vidi da je potrebna granica koja ga štiti od arapske invazije. Arapi takođe isto to vide da im Izrael smeta za invaziju na Evropu. Iako, geografski, Izrael izgleda kao malo parčence. Što je ranije bilo proći tu teritoriju trgovcima sa istoka na zapad, od Egipta i obratno do Levanta, morali su proći kroz carstvo Davidovo. Danas toga nema. Oni otkrivaju na koji način postoje duhovne sile - ustrojene po principu, kako smo već govorili, od rijeke Nila do Prata, po sredini, nalazi se zemlja Izrael, a sa dvije strane nalaze se narodi cijelog svijeta.

Voditelj: Kada ste sada govorili o ovome, upotrebljavali ste "nama", "mi", a trebalo je "nas", "mi”…

Dr Lajtman: Mi smo povezani srednjom linijom.

Voditelj: To smo hteli pojasniti.

Dr Lajtman: To naravno nema veze sa judaizmom, sa Jevrejima. Ti ljudi koji idi k Stvoritelju, sreću se na srednjoj liniji koja se naziva Yashar Kel - Izrael (Pravo ka Stvoritelju), zato što oni sabiraju u sebi, od svih koji ih okružuju - svojstva davanja, svojstva primanja i usmjeravaju ih ka Stvoritelju. Zato, ukratko, srednja linija -javlja se utočište svih. Zato cijeli svijet, sa jedne strane, mrzi tu zemlju, narod i sistem, mrzi tu metodu, a sa druge strane će morati da je prhvate. U toj mjeri koliko se budu ubijedili da s egoizmom ne mogu da postignu ništa, oni će poželjeti da se podignu nad tim egoizmom, i nevoljno se obratiti Kabali. No, naš zadatak je da Kabalu što prije širimo da ne bi došlo, da se na nekakav strašan način i kao rezultat ogromnih stradanja, uvjere, da su mogli ranije, kraćim i lakšim putem, doći do opšte harmonije.

Voditelj: Da li je napisano kako to da se spriječi ili da se izbjegne?

Dr Lajtman: Napisano je samo na jednom mjestu - kako pod uticajem prirode to može proizaći, ali nije napisano kako saznati učešće čovjeka na ishod. Tj. mi se možemo ukliniti (zabiti se kao klin) u taj proces. Zato smo dobili Kabalu, zato smo  mi i stvoreni takvi - da bi ispravili taj proces i ako se gonimo sa tim procesom, kao što sile gone nas, onda ćemo biti kao životinje i nećemo dostići nivo čovječjeg razvitka.  Sav zadatak se sastoji u tome, da treba širiti metodu ispravljanja, da bi čovjek sebe ispravio, da bi se sam podigao. U mjeri njegovog  samostalnog ispravljanja i podizanja, širiti akcije - rata, uništavanja, kataklizme, sve ono što nas ugrožava, i sve što nas pritiska da nas prisili da se podignemo. I pretvori sve u divno, dobro, lako podizanje i sreću u svemu.

Voditelj: Kažite mi, molim Vas, da li, ako je srednja linija provodnik Svjetlosti, da li je to dovoljno za sve i mi mirnim putem napredujemo?

Dr Lajtman: Apsolutno. Pri čemu nam nedostaje sistem kroz koji prolazi za sve, prolazi kroz njega sve, no on se formira u oblik lopte, odnosno sve se vidi u međusobnoj vezi, harmoniji. Zato nema: viših, nižih, prvih, poslednjih.

Voditelj: Da li su oni zatvoreni i treba da se probijaju?

Dr Lajtman: Zatvaranje predstavlja kataklizmu, odnosno uništenje čovječanstva.

Voditelj: Put je jedan, da bi Svjetlost došla odozgo?

Dr Lajtman: Da. Tako kaže i Kabala - ima dva puta pred nama. Jedan je kada mi napredujemo radosno, mirno, obezbeđujući sebi sve potrebno, sve je otkriveno, nestaju konflikti, sprečavaju se ekološke katastrofe koje nas ugrožavaju ili drugi - ratovi, svjetski rat, ogromne različite katastrofe izazvane ratom, gubitak  ogromnog dijela čovječanstva i taj mali dio koji ostane, možda desetine na cijeloj zemlji. No ti što ostanu biće akumulatori svih duša u sebi i oni će ispraviti sve duše zato što nema mnogo. Kada su ogromna stradanja tada se ljudi sakupe zajedno, tada nije neophodan velik broj ljudi. Govori nam se da rat uništava veliki broj ljudi. Zapravo nije tako, naš svijet ima toliko ljudi koliko je potrebno za ispravljanje, i ako se pojavi kakvo stradanje i ljudi se zahvaljujući tome pokupe i ujedine, znači da svi oni ostali ljudi mogu umrijeti. Nema nikakvog smisla. Tj. sve je obrnuto. Razlog i posljedice vidmo obrnuto.

Voditelj: Znači, kao zaključak ovog našeg kratkog razgovora može da se kaže da sva, sva stradanja, baš sva - epidemije, ratovi, nesreće... Ima samo jedan cilj, da? 

Dr Lajtman: Da, I samo jedan razlog.

Voditelj: Samo jedan razlog. I ako sazna čovjek i čovječanstvo taj razlog, to stradanje nestaje?

Dr Lajtman: Njima to nije potrebno. Znači, oni ih ne osjećaji, uključe ih u sebe, nadiđu ih i kreću se dalje prema vrhu. 

Voditelj: Idete ispred njih? 

Dr Lajtman: Da. To je savršeno, oni se odriču svake negativne pojave. 

Voditelj: Možda za takvo osjećanje može da se dobije Novelova nagrada? 

Dr Lajtman: Zašto ? 

Voditelj: Pa ima toliko mnogo laureate - Nobelovaca za ekonomiju, a sada gledamo krizu, ništa nijesu mogli uraditi, dobitnici Nobelove nagrade ništa nijesu uspjeli da naprave ni u medicini - epidemije, rak... Niko ne može to da ospori. 

Dr Lajtman: Treba uvažiti sve to, ali i shvatiti da je to nivo čovjeka.

Voditelj: “Kada je Avraam imao devedeset i devet godina, Gospod mu se pojavio i rekao mu: - Ja sam Bog Svemoćni. Živi po mojoj volji i budi neporočan...”

Dr Lajtman: “Hodaj ispred Mene" znači, možeš se podići i osvijetliti lice Moje. Tj, možeš uzeti Svjetlost i pomoću nje podići se, u tebi se pojavljuje svojstvo davanja - ispred Mene hodaš.

Voditelj: Tako se to kaže: - hodaj ispred Mene? 

Dr Lajtman: Da, - hodaj ispred Mene, odnosno, možeš sa svojstvom Stvoritelja, sa svojstvom davanja. No, u ovoj etapi fali još jedno - poslednji nivo. Deset Sefirot, svaki od njih ima deset i njemu je potrebno  dostići ukupno "sto godina". Njemu nedostaje mogućnost da rodi sledeći nivo. Preći iza stotog nivoa može samo ako ga "rodi". Izlaz iz prethodnog nivoa u sledeći novi naziva se - Isak.

Voditelj: Ja ću sklopiti savez s tobom i veoma ću te umnožiti. Tada Avram pade ničice, a Bog mu još reče: - Evo, sklopio sam savez s tobom, ti ćeš postati otac mnogih naroda.

Dr Lajtman: Što znači “veoma ću te umnožiti?” Kako može umnožiti svojstvo davanja? Svojstvo davanje je svojstvo čistog srca, otvoreno prema svemu, dođi i uzmi. To je svojstvo Avraama i teče kao voda. To je svojstvo kada otvorite ruke, otvorite srce.  Sa tim svojstvima ne možeš ići naprijed. To svojstvo čovjeku pokazuje  ljubav, slabost, kaže se - on je dobar kao majka, majka bezuslovno voli svoje dijete. Ljubav je strašna sila, negativna je u tom pogledu. To su svojstva Avraama. "Veoma ću te umnožiti",  zašto ga umnožavati, u njemu sve ulazi, kao iz izvora sve teče. Ramnožiti se može da znači primati egoizam i sjediniti ga u sebi. Tada se on može razmnožiti. Tj, svo razmnožavanje sastoji se na sjedinjavanju dva suprotna svojstva - egoističkog i altruistićkog, muškog i ženskog, plus i minus itd. I Stvoritelj mu govori "tvoje svojstvo u tebi dužno  je da se sjedini  sa suprotnim svojstvom i tada će se sigurno  roditi novi, novi, novi… nivoi." - "…ja ću ramnožiti tebe", no na koji naćin? Ti ćeš da se sjediniš sa tim negativnim, suprotnim tebi stupnjem tzv. ženskim dijelom? Eto to Avram pita.  

Voditelj: O tome ćemo doznati u  našoj sledećoj emisiji. Sa žaljenjem, moramo da završimo današnju emisiju, vrijeme nam ističe. Veliko hvala. Dragi gledaoci očekujte produžavanje, ove beskonačne, TV - serije - za  ono što se dešava unutar nas. Nadam se da već počinjete da tako čitate Knjigu. Budite sa nama, do gledanja. Doviđenja.Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.