петак, 6. фебруар 2015.

TAJNE VEČNE KNJIGE - LEH LEHA 6
 Leh Leha - Epizoda 6

Voditelj:  Dobar dan dragi prijatelji, mi produžavamo našu emisiju "Tajne Vječne Knjige". Govorimo o Petoknjižju, o Tori i krećemo se za Avramom. Ne znam kako vi, ja cijelo vrijeme, kada se vraćam ovim predavanjima, ja ih gledam ponovo i ponovo i imam osjećanje koje me pročišćava. Zato što drugačije vidim sve što je napisano. Ja ne vidim tamo više ljude, ja vidim tamo te sile, ja počinjem da ih vidim. Savjetujem vam da se vratimo  predavanju, ja vam preporučujem, da osjetite kako djeluju.

I tako, kao i uvijek, sa nama u studiju je naš vodič, Dr Mihail Lajtman. Dobad dan.

Dr Lajtman: Dobar dan.

Voditelj: Mi sa Avraamom, Bog je rekao Avramu, posle toga kada se odvojio od Lota:”Podigni oči svoje, sa toga mjesta gdje stojiš, pogledaj na sjever i na jug, pogledaj na istok i na zapad. Svu tu zemlju, koju ti vidiš, svu tebi dajem i tvom potomstvu zauvijek."
  
Dr Lajtman: Čovjek, kao iz daljine, sa visine vidi svoj egoizam, sve svoje želje…

Voditelj:  Svu svoju zemlju?

Dr Lajtman: Da, i  on vidi sebe manje više, koliko može da zamisli svoju ogromnu želju, svoju unutrašnju prazninu, on počinje da vidi što mu sve predstoji da ispravi, uzeti sve pod svojom kontrolom, pod svoju vlast sa svojstvima Avraama, vladati tom zemljom, željama i u takvom stanju on može dostići ravnotežu veze i sjedinjavanja sa Stvoriteljem.

Voditelj: Što je to - glas Boga u njemu kažite?

Dr Lajtman: To je tačka u srcu koja ga vodi sve vrijeme i ona mu ukazuje:"Sve tvoje želje, sva tvoja svojstva, i sve što ima u tebi, ti si dužan od toga stvoriti sličnost sa Mnom”.

Voditelj: "Ja ću umnožiti potomstvo tvoje kao pijesak na zemlji tako, ko može izbrojiti pijesak na zemlji, tako će biti izbrojano i potomstvo tvoje. Ustani i prođi tu zemlju po dužini i širini, i Ja je svu dajem tebi."

Dr Lajtman: To znači, da tim svojim svojstvom, koji se naziva Avraam, počinje ispravljati sve svoje želje, uzduž i poprijeko, od istoka na zapad, od sjevera na jug. To se naziva, sa tačke gledišta, - davanje i primanje od sjevera na jug, davanje i primanje od zapada na istok, isto tako sa drugih kokrdinatama.


Voditelj: Saglasno tome što ste rekli, ja gledam što dalje proizilazi - krenuo  je rat.

Dr Lajtman: Da, unutar čovjeka se pojavljuju ogromni problemi zato što on počinje ispravljati svoje želje sa svojstvom Avraama, i to nije tako jednostavno. Ispravljanje je uvijek rat, rat nije ono što znači u našem svijetu, to je unutarnja borba čovjeka. On je dužan pokušati  podijeliti te želje, postaviti ih u suprotnosti, on nema mogćnosti podijeliti ih zato što se one javljaju kao prirodne i nema mogućnosti  da ih uništi. No, kada on priziva silu Stvoritelja, on privlači  silu  Svjetlosti, on  onda pobjeđuje. I na taj način, želje koje se  njemu javljaju, mu  se uvijek predstavljaju ogromnim, strašnim, nesavladivim, no, upravo zato se on mora povezati sa Stvoriteljem. Sva svojstva koja se sada ne pobuđuju, egoistična, jaka, žestoka,  guraju ga ka Stvoritelju i to se naziva "pomoć protiv tebe".

Voditelj: Zašto ovdje piše: "Ti  si vodio rat sa Val - carom Sodoma, no i sa Varsa, carem Gomora." Rat se vodi u njemu.

Dr Lajtman: Da. To je ime tih  sila koje se nalaze u čovjeku. No, ta imena nijesu jasna, ona se sastoje od simbola koji govore - koje želje učestvuju u toj cjelokupnosti, kako one odgovaraju svojstvu Avraama. Odnosno, čovjek počinje da vidi te sile prirode koje se nalaze u njemu.  Ovdje, kao u našem svijetu, izučavamo sve čestice atoma, zatim složenost molekula, spajanje molekula, zatim postizanje organskih svojstava itd. Znači, ovdje čovjek počinje da izučava - otkuda dolazi njegova priroda, što se javlja u njenoj osnovi, na koji način se on može udubiti u njena najdublja svojstva unutra, i samo iz njegovog unutrašnjeg stanja može ga pretvoriti u svojstvo davanja.

Voditelj: To je rat, no rat je nužan?

Dr Lajtman: Da. Rat je u suprotnosti ta dva svojsta i postepena njihova pobjeda. To znači, da on uzima egoistička svojstva i pretvara ih u altruistična i kreće se prema sličnosti Stvoritelju, gradi svojstvo čovjeka - Adama. Riječ Adam znači sličan Stvoritelju. On gradi, upravo na tome, što pobjeđuje svoja egoistična svojstva i stvara na njih sličnost.

Voditelj: Imaju li ubijeni u ovom ratu, egoistična svojstva?

Dr Lajtman: Postoje svojstva koja on ne može da ispravi, ne može ih prihvatiti kao svoja itd., nad tim svojstvima se samo podiže, postoje svojstva od kojih on pravi robove, svojstva sa kojima on ubija, svojstva sa kojim on tjera od sebe i svojstva svemoguća i svemoguća, no zatim, konačno nakon toga, mi znamo da sva ta svojstva sa kojima on nije povezan, ne ženi se, ne uzima za sebe, to je svojstvo koje on čuva sa strane za kasnije, kada bude mnogo jači i može ih uzeti sa sebe. To je unutrašnji mir čovjeka, ona ostaju u njemu.

Voditelj: Koliko djelova, koliko ima, ovo je teško i da se pročita...

Dr Lajtman: Ne, sve su to samo…

Voditelj: Slojevi?   

Dr Lajtman: Da, to je jedna površina na drugu površinu, koja ne saopštava o tome što se nalazi unutar nas  i način, kako taj put preći. No, kada ideš tim putem, ti ne primećuješ svu tu različitost, izobilje od raznih svojstava i želja, zato što je to tvoj život. Ti se, takođe u tome nalaziš, i kada počinje da se javlja, javlja se kao tama i svjetlost, daje ti sve veću i veću sliku Višeg svijeta. Ja, Stvoritelji i to među nama, šta.. Kako se ja približavam Njemu, kako počinjem da dobijam Njegovu formu, okrećemo Njegovu silu, pritom otkrivamo cijeli nivo mojega postojanja. I sve to zahvata i priključuje, kao  kod malog djeteta kada otkriva svijet, nema umora, nema straha, nego obrnuto otkrivanje.

Voditelj: Da li  sam ja obavezan kao početnik, naprimjer, čitati sve te nerazumljive rijeći?

Dr Lajtman: Ma, ne… Treba samo da razumiješ opštu konturu prikazanog, a zatim, kada počneš da napreduješ, počinješ da shvataš smisao tih rijeći. Ti vidiš, i ne samo što vidiš, već počinješ da razumiješ, ovo se naziva tako, a to dejstvo se naziva ovako, a to je čovjek, a ovo je životinja, tako se navikavamo, i ti vidiš te forme isto kao zemaljske. Tu nema zemaljskih formi, no ti ih počinješ predstavljati sebi. To je kao san, a radi se o javnom, snažnom, koji na taj način djeluje.

Voditelj: Ova imena su univerzalna? Za mene, za Afriku, za Rusiju?

Dr Lajtman: Apsolutno. Za sve.

Voditelj: Na primjer, evo jedno ime ovdje - car Cvoima?

Dr Lajtman: Svaka duša stvorena je po obliku i svojstvu Stvoritelja. Sastoji se iz 10  Sefirot, iz 10 djelova koja se mogu dijeliti na 365, i na 248 djelova. Sva naša suština na 13, pa ti se dijele na 5 podnivoa itd. Kraće govoreći, sve ima jedan standardan komplet, kao zbir svih želja i svojstava, razlika je samo, kakve su želje, kakva  su svojstva. Kraće govoreći, u svima je jedan standardni zbir. Tu su sve želje, sva svojstva, razlika je samo u tome kakve su želje, svojstva, u nekom više u nekom manje, no zbir, kako ga nazivamo "žandarski" komplet, u svakoga je isti. To je 613 želja, i sve su one progamirane na 5 nivoa. No, svaka želja, zavisno od toga da li je manja ili veća, jedna od druge, sva ta cjelokupnost, taj spektar je u svakom od nas i svako ima svoj. To je kao otisak prsta, tako se pravi otisak svake duše. To je lični otisak u svakoj duši.

Voditelj: Lični za svaku dušu. U kabali postoji, ili ne postoji, mentalnost čovjeka? Slijedi da ne postoji, svako ko čita, govori mu se da primi to tako.

Dr Lajtman: Ne, no na svakoga se reflektuje njegov komplet svojstava. Isto je, kao kada ja i ti gledamo isti film, mi ga različito doživljavamo. Sliku vidimo različito, muziku, sve vidimo različito. Svako u sebi prima različito od drugoga, zato što ne postoji ništa slično među nama. Apsolutno sličnoga nema.

Voditelj: Zar ja i Vi, ne plačemo na isti dio filma?

Dr Lajtman: Naravno, svako plače na svoj način, svako ima svoju nijansu. Po tome se mi i razlikujemo. Inače, se ne bi razlikovale duše jedna od druge. Razumijemo da nam se tijela razlikuju, a ako ne bi bilo tijela, i naš unutrašnj dio  ne bi bio sastavljen od 613 sila i svojstava, i ako u svakog ne bi bilo sopstvene kombinacije, to bi sve duše bile jednake, bila bi jedna duša.

Voditelj: Kako je takva duhovna genetika...

Dr Lajtman: Da, naravno u svakome je svoj komplet.

Voditelj: Rezultat  svih tih ratovanja, evo šta se desilo: "U dolini Sidim, bilo je mnogo  jama od smole, i kada  su bježali, car sodomskii  i car  gomorski, oni su upali u jamu, a ostali su pobjegli u planine. Pobjednici su pokupili (zarobili) svu imovinu Sodoma i Gomora, sve životne namirnice, i otišli. Oni su takđe zarobili i  Lota, rođaka Avraama, koji je živio u Sodomi,  pokupili njegovu imovinu i otišli". Kakve su to smolane jame?

Dr Lajtman: Oni su pali sa svog nivoa, vlasti, snage, carstva i oličenje  su potpunog, potpunog uništenja, do najnižeg nivoa.

Voditelj: Jama od smole do najnižeg nivoa?  Zarazna, crna...

Dr Lajtman: Da, jama od smole.

Voditelj: Izdignuti se otuda je nemoguće?

Dr Lajtman: Da. Nemoguće je. Ta svojstva, te sile, te želje koje su bile u čovjeku egoistične, one su se oslobodile iz vlasti, egoističnog usmjerenja, i one postaju prosto neutralne. Možeš ih uzimati i koristiti za davanje i ljubav. Umjesto toga, da budu iskorišćene kao egoističko usmerenje.

Voditelj: Kako da shvatim ovo, kada je uzet plijen i ovo što slijedi: "Kada je čuo Avraam da je njegov rođak  zarobljen..."

Dr Lajtman: "Zarobljen" to znači uzeti veći egoistički plijen, nego što je on sam, zato što Lot stoji na svome. "Što je tvoje, tvoje je, a moje je moje". To nije veliki egoizam. Veliki egoizam je "moje je moje i tvoje je moje"...

Voditelj: Pojavio se veliki egoizam?

Dr Lajtman: Da, pojavio se takav egoizam koji je zarobio Lota.

Voditelj: To sve proizilazi iz velikog egoizma čovjeka?

Dr Lajtman: Da, i tu Avraam ne može da se odvoji od toga i da čeka. On je dužan da mu pritekne u pomoć i pomogne mu da vrati njegovo prošlo stanje, i on to radi. U čovjeku se pojavljuje slika unutrašnje usklađenosti sila, kada je on obavezan te sile, koje su bile manje više neutralne, vidjeti da pri velikom egoizmu sa lijeve strane, neutralne sile takođe se primiču tom egoizmu, one idu zajedno sa njim, obuhvataju taj egoizam i tada ta  jedinstvena svojstva Avraama koja su još ostala u njemu, obavezan je doći i ratovati, sa porobljivačima Lota.  

Voditelj: To je, kada se pogleda sa strane Avraama koji ne može da dozvoli…

Dr Lajtman: To već određuju tri svojstva - Avraam, Lot i ta lijeva sila, krajnje lijeva sila koja je zarobila Lota. U stvari, ima nekoliko, čovjek počinje da vidi u sebi sve više i više sastavnih djelova, svoj komplet svojstava i sila.

Voditelj: Može se govoriti da postoji tačka preokreta?

Dr Lajtman: Da, u njemu se pojavljuju mnogi od tih careva koji su potonuli u smolenim jamama, koji su pobjegli..itd. To je sve unutrašnja borba među velikim i malim egoističkim svojstvima za vlast, koji će od tih svojstava uzeti i kamo će ga povesti.

Voditelj: To jest, u Avraamu se pojavljuje osjećanje koje može da povuče Lota, da ga izvuče od tamo i da počne da ga ispravlja, jer dolazi vrijeme za to.

Dr Lajtman: On nema drugoga izlaza. On se ne može kretati dalje, sa druge strane on zna, da ako nema Lota, on ne može ići naprijed. Kaže se: kad se nađe pred najstrašnijim egoističkim vladarima, carevima u njemu ( čovjeku ), čovjek  se počinje plašiti, zato što će se tada, ta jedinstvena namjera, kretanje, nada da će se izgubiti.

Voditelj: Nada, gube nadu?

Dr Lajtman: Da, oni gube nadu u ta egoistička svojstva. On ostaje, on ne može da bude u tom međustanju, to je sve na lijevo, i neka mala iskra, koja se naziva Avraam i ona može izčeznuti.

Voditelj: A kada je čuo Avraam, da je njegov rođak zarobljen, postrojio je svoje vaspitanike, ukućane, svi rođeni u njegovom domu, 318 naoružanih ljudi i dao se u potjeru do Dana. On i njegovi robovi su se tokom noći podijelili i napali ih. Tako ih je on porazio i protjerao do Hovi (Hovala)... Koji je sjeverno od Damaska.

Dr Lajtman: Do obaveze, da.

Voditelj: Prevodi…?

Dr Lajtman: Da, "Dan" od riječi "Din", što znači "osuda", to je to stanje kada on, nad njim, izvršava  sud.

Voditelj: To je kada kaže, "potjerao ih je do Dana", to znači protjerao ih je do suda? 

Dr Lajtman: , do osude, do suprotnosti svojstava i zatim su ih zaustavili u tom broju i bježali do Hovel. Sa strane davanja i milosrđa, na stranu osude. "Na sjever",to je osuda, surovost.

Voditelj: Šta znači "Damask"?

Dr Lajtman: Poslije…

Voditelj: Geografija nema nikakve veze?

Dr Lajtman: Ne, o tome  ćemo govoriti, o Eliezeru iz Damaska. Kada dođe vrijeme.

Voditelj: Poslije  toga. Gospodnja riječ je došla Avramu u jednoj viziji: "Ne boj se, Avrame. Ja sam tvoj štit.Tvoja će nagrada biti vrlo velika. "Na to Avram reče: "Gospode Bože, šta ćeš mi dati kada nemam djece i kada će moj dom pripasti Elijezeru, čovjeku iz Damaska?" Avram još reče: Gle!  Nijesi mi dao potomstvo, pa će moj naslijednik  biti sluga rođen u mom domu." 

Ali tada mu se Gospod opet obratio riječima: "Taj čovjek neće biti tvoj naslijednik, nego će ti naslijednik biti tvoj potomak."

Dr Lajtman: Da.Elijezar od Damask
Voditelj: Nema izlaza, evo ga Elijezar od Damaska.

Dr Lajtman: "Eli ezer" znači "pomoćnik Stvoritelja".

Voditelj: "Eli" znači "Stvoritelj", a "ezer" znači pomoć?

Dr Lajtman: Da, pomoć koja je data Avramu. Pritom, data mu je od mnogo jakih sila, koje su suprotne Avramu uopšte. Vidio je da Više Sile čovjeka mu pomažu, daju mu mogućnost postepeno postati jači. Kao beba. No, šta on radi? Ništa, a svakim danom on postaje jači, ruke, noge, postaju jače, on ih počinje koristiti. Priroda  je nas stvorila tako, da naše kretanje u periodu duhovnog svijeta, da se u čovjeku od početka razvijaju dvije suprotne sile. Sila Avrama se računa "južna " sila, davanje, ljubav, milost, to su osnovna svojstva, i daje se njemu pomoć od "sjeverne" sile iz Damaska, tzv. Božja pomoć, Elijezer, ustvari, sakrivena sila Stvoritelja, koja u principu...što kaže Avram? 

"Ako ta sila bude umjeto mene, ko sam onda ja? Ja hoću sam da dostignem Stvoritelja, a ako ta sila bude umjesto mene, onda to nijesam ja, to nije moj rad, to ni čovjek ne može dostići Stvoritelja, takav rad je rad  samog Stvoritelja. Stvorenje propada, meni je potrebno da ja budem u tome i moje potomstvo, odnosno čovjekovo, a ne Božja Sila koja  bi upravljala sa tim. I zato, on moli Stvoritelja :"Daj meni da iz sebe rodim sledeći nivo. To sam ja, svojstvo davanja, svojstvo milosti, a dalje? Koje sledeće svojstvo može u meni da se rodi?"

I zahvaljujući pomoći od Elijezera, koji se nalazi pored Avraama, rađa se sledeći nivo Avraama.

Voditelj:  Zahvaljujući misli Avraama, traži da se rodi sledeći nivo, nivo svojega sina?

Dr Lajtman: Da. Ukoliko Elijezera nema, on bi se zamislio šta da traži. A zahvaljujući na suprotnosti njega i Elijazera, on kaže: "Gdje ću ja biti u tom  sledećem stanju? Daj mi nešto, da i ja mogu stvoriti." Nama izgleda da je Avraam blisko stanje, a osnova je ta. Iz nje je proistekla sva filozofija, sve istočne filozofije, sve religije, i one se nazivaju avramističke religije: judaizam, hrišćanstvo, islam. No, to nije ono što on smatra da treba da bude, zato što on želi pokoriti svoju prirodu, a sada, on to još ne vidi.

Voditelj: Krećem naprijed.  

I Avram je vjerovao Bogu, i on ga je zbog toga smatrao  pravednim. Tada mu reče:"Ja sam Gospod koji te je izveo iz Ura Haladejskog, da ti da ovu zemlju, da je zauzmeš.” A Avram, na to reče:"Gospode Bože, po čemu ću znati da ću je zauzeti?" A on mu odgovori:"Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladog goluba." Avram je sve to uzeo, isjekao na pola i sve polovine stavio jednu naspram druge, ali ptice nije isjekao. Ptice grabljivice, počele su da slijeću na zaklane životinje, a Avram ih je rastjerivao. 

Kakva slika kao na filmu!

Dr Lajtman: Zamisli da je to svojstvo unutar čovjeka. Zbog toga što ga približava Stvoritelju, On mu kaže:”Ti možeš to uraditi, u tebi postoji unutrašnje svojstvo, no to unutrašnje svojstvo, ti treba da izvedeš vani, egoistično svojstvo nalazi se u tebi, no ono je potisnuto Avramom koji je u tebi. A on ih počinje odbacivati, ptice, životinje, odnosno različite egoistične želje, pojave, počinje ih odbacivati, počinje ih rezati, počinje da vidi što ima unutra, izbacivati ih napolje. I ti vidiš da pomoću tih svojstava, ako si ti Avraam uzimaš ta egoistička svojstva i možeš se približiti Meni. Pritom, ko je stvorio takve uslove, može se roditi na sledećem nivou, Isak".

Voditelj: Vjerujte mi, ja govorim sa žaljenjem što je naša emisija došla do kraja. Pa zato dragi gledaoci, završavamo emisiju na moju, nadam se i vašu žalost. Mi produžavamo naš put  sa Avramom i dalje.  Budite sa nama. Do sledeće emisije, doviđenja. Doviđenja.
Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.