недеља, 26. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 7

Noe – 7 epizoda

- Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, i pokušavamo što dublje shvatiti ovu knjigu. Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. 

Produžavamo sa poglavljem „Noa“, tu smo se zaustavili, na vrlo ozbiljnoj stvari, kao što je Vavilonska tvrđava, pokušali smo da spojimo taj pojam sa savremenim svijetom, uporediti ga sa Amerikom, uporediti sa našim svijetom, vrlo optimistično smo završili prethodnu emisiju, sa idejom kuda to idemo. Ja bih htio malo produžiti komentar iz knjige „Veliki komentar“, pročitaću još nekoliko rečenica, a zatim ćemo, zajedno sa Vama pokušati da objasnimo, odnosno Vi će te pokušati da objasnite.   

„Graditelji tvrđave su bili toliko fanatični u svojoj želji da završe tvrđavu, da kad bi neka cigla pala dolje i lomila se, govorili su koliko će biti teško zamijeniti je, ali ako bi čovjek pao dolje i od pada umirao, niko čak ne bi pogledao na njega.“
Kako Vam se ovo čini?

Lajtman: To je normalno.   

- Šta je ovdje normalno?

Lajtman: I kod faraona je tako bilo, kad je on gradio svoju grobnicu bilo je isto tako. 

- Oni su nekako bili spojeni u svom egoizmu, i odjednom oni i ne primjećuju da čovjek pada, ali primjećuju kada padne cigla.

Lajtman: Zato što cigla predstavlja ljudsku želju, iz koje on gradi svoju tvrđavu na koju se penje do neba i bez te želje on se neće popeti. Odnosno, svaka cigla koja pada, to znači da nisu pravilno postupili, nepravilno rade sa egoizmom kako bi se popeli i poravnali sa Stvoriteljem. Šta su govorili ti graditelji? „Mi hoćemo da se popnemo do neba, mi hoćemo da se poravnamo sa Stvoriteljem, hoćemo dostići nebo, svojim silama, svojim egoističnim trudom“. Zato su oni gradili na svom egoizmu, na dostignuću, na međusobnom sjedinjavanju. Oni su bili jako povezani. Zašto se ta kula nije ranije srušila, sve do trenutka dok nisu dostigli vrh? Zato što su bili vezani među sobom. Imali su zajednički cilj. A kada su ljudi povezani među sobom, Stvoritelj im ne može ništa. Rečeno je, kao jedno interesantno pravilo: „Grad u kome su se skupili svi grešnici – razbojnici, pijanci, kradljivci, ubice... nije važno kakvi. Ali ako su oni među sobom povezani, među sobom jako dobro povezani, niko ne može zauzeti taj grad“. Pokušavaj da ovladaš njime koliko god hoćeš, nećeš uspjeti.   

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 6

Noa – 6 epizoda

-  Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, učimo čitati ovu knjigu.  Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. Proučavamo poglavlje „Noa“. Sada praktično završavamo i došli smo do toga da se brod nasukao (zaustavio na obali) i Noa sa svojim sinovima i sa svim živim i neživim izlazi na kopno. 

Lajtman: Da, znači prošli su, ako govorimo o jednom čovjeku, sve želje unutrašnje, koje se nalaze unutar ovog broda, prošle su svoje „čišćenje“, duhovno podizanje, svoje ispravljanje i sada su spremne na to, sad već duhovno, da se dohvate ove zemlje, opet da je obrađuje, sadi na njoj, da bi ona donosila plodove, kako bi se razmnožavali i tako dalje, odnosno, opet dodavati ka toj želji koja se sad kod njih pojavila, želja za altruizmom, za davanjem i ljubavlju. Kada su bili na brodu, nalazili su se kao unutar majke, u majčinim vodama, oni su primili svojstvo Bina, svojstvo davanja, svojstvo ljubavi i sada izlaze na zemlju ka svojem egoizmu. Kod čovjeka se počinje pojavljivati egoizam i čovjek počinje sa njim da radi. Uz pomoć svojstva Bina koju je primio, sad se vraća svom egoizmu da bi imao šta da radi.  

-  Kako ja shvatam, čovjek je uvjeren da će on izdržati, da će moći primiti čiste plodove?

Lajtman: Normalno, imaće on poteškoća i to će trajati do samog kraja, do potpunog ispravljanja. 

- Ovdje je napisano da...

Lajtman: ...da je on poslao goluba i tako dalje, vranu, dvije sile uz pomoć kojih je shvatio da može da izađe. Slomio vrata, što znači „napravio prozor“, o tome smo isto pričali, da je morao da otkrije svoj nedostatak unutar Bina, iako je to svojstvo davanja, svojstvo ljubavi, ali nema sa čim da daje, sa čim da voli, zato izbija prozor, ajmo reći, pravilni okrugli otvor. Kroz taj otvor ulazi svjetlost, isto kao i na zidu kuće i o tome smo isto govorili, ulazi svjetlost. I uz pomoć toga može izaći iz svoje barke i početi da radi sa svojim egoizmom odnosno, sad zapravo počinje rad sa sobom, kako bi postao nalik Stvoritelju.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 5

Noa – 5 epizoda

- Dobar dan dragi prijatelji. Produžavamo serijale emisije „Tajna vječne knjige“. Govorimo o Petoknjižju ili Tori, objašnjavamo kako se treba pravilno čitati.  Kao i uvijek, sa nama u studiju je dr. Mihail Lajtman. Dobar dan. Produžavamo sa čitanjem poglavlja „Noa“. Ja ću pročitati nešto kratko, mali pasus koji ćemo prokomentarisati. „Ko god prolije čovjekovu krv, i njegovu krv će proliti čovjek, jer je Bog po svom obličju načinio čovjeka.“

Lajtman: Zapravo je rečeno „onaj koji proliva krv čovjeka u čovjeku“

- Što možete reći o ovom pasusu? Šta je to prolivanje krvi čovjeka? O čemu se ovdje govori?

Lajtman: Ovdje se govori o tome da je čovjek čovjeku dužan, da kao minimum, ne smeta na njegovom duhovnom razvoju. U suprotnom, on od njega oduzima duhovni život i na taj način šteti sebi. Tora govori o kazni koju ti sam sebi namećeš zahvaljujući tome što ti nepravilno utičeš na svijet i na druge ljudi. Tako da onaj koji proliva krv čovjeka u čovjeku,to znači da ti čak do minimanog nivoa, do neživog nivoa, najniža svjetlost, to je nivo Nefesh, ako ti ne daš čovjeku da se duhovno razvija, time ti duhovno ubijaš, samim tim, ubijajući njega na sebe navlačiš obrnutu reakciju cjelokupnog sistema - duhovnu smrt.

- Ako ga sporiš ili ne podržavaš duhovni razvoj čovjeka, to štetiš i sebi?

Lajtman: I više od toga. To se najbolje vidi u našem organizmu, ako neki organ ne radi punom snagom, onako kako treba da daje, ono što treba da daje, on se smatra bolesnim. To se kompenzuje davanjem nekog lijeka, liječimo ga i ne opterećujemo ga nekim složenim i teškim akcijama. No ako taj organ počne uticati na druge organe i praviti probleme, može prekinuti rad cijelog sistema. Koliko jedan organ može smetati drugom organu ili jedan čovjek drugome?

Ako sa nivoa čovjeka na životinjski nivo, sa životinjskog na vegetativni nivo, sa vegetativnog na neživi nivo, čovjeku ne daš na tom nivou, na najnižem nivou, krv, koja je osnova za postojanje i za duhovni razvoj time umrtvljuješ sebe. To je isto kao i kad organ u tijelu prestane da radi i od toga umire cijelo tijelo. A mi se nalazimo u stalnoj i apsolutnoj vezi, stoga se zaključuje da ako ja nekom činim štetu, šteta može biti samo jedna, zadržavam tu osobu od duhovnog razvoja, jer svi mi tokom života moramo dostići vezu sa Stvoriteljem, i izaći na nivo otkrivanja Stvoritelja. Ako ja zadržavam čovjeka u tome, ja umrtvljujem sebe. To je užasno kad vidiš sta ljudi rade jedan drugome, i tim već sakate sebe u ovom životu, i možda će postojati još deset godina u ovom životu i postojaće kao životinja. Odnosno, ničega duhovnog u njemu nema.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 4

Noa – 4. epizoda

- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžujemo sa serijom naših emisija "Tajne večne knjige". Danas ćemo govoriti o tome kako pravilno da se čita Petoknjižje ili Tora. Kako da udjete u ovu knjigu, da u sebi osetite ono što se u njoj dogadja. Kao i uvek, sa nama je dr. Mihael Lajtman. Dobar dan.

Lajtman: Ja bih pre rekao obratno - kako da vidite da se sve to nalazi unutar nas. Naša unutrašnja gradja je u suštini praktično ono što se opisuje u Tori. Ova knjiga govori o dvema silama prirode koje dejstvuju u čoveku - o pozitivnoj i o negativnoj sili. Proučavajući temu "dostizanje stvarnosti" mi razjšnjavamo da ono što osećamo izvan sebe, u suštini osećamo unutar sebe. Znači, čitava priroda, čitav univerzum, vaseljena, apsolutno sve to mi osećamo unutar sebe. Postoji li to napolju? To je veliko pitanje za običnog čoveka. U suštini, napolju nema ničega. Sve su to naša lična unutrašnja osećanja. Zbog toga ako govorimo o onome što je tamo napisano, videćemo da je to napisano o našem osećaju sveta, o našem osećaju univerzuma i uopšte svih svetova. Sve se to nalazi unutar čoveka. 

- Bojim se da će to čoveka da zbuni. 

Lajtman: On može ovo da shvati, samo na početku će se zbuniti. 

- Kako može čovek da zamisli da se svi svetovi nalaze unutar Njega? 

Lajtman: Danas nam je to poznato i iz obične nauke. Porazgovarajte sa ljudima koji se bave biologijom, fiziologijom, koji pokušavaju da dostignu stvarnost. Možemo da zamislimo čoveka kao alat, na primer kompjuter. Ako na ekranu svog kompjutera gledam nekakve slike, to je zato što one postoje u kompjuteru. Tu postoje električni signali u kojima nema nikakve vizuelnosti, nikakve forme, i samo postoji nekakva virtuelna informacija. Taj signal u kompjuteru, koji je prošao kroz odredjeno procesuiranje i pojavio se ispred mene u formi razumljivoj za mene. Forma može da bude najrazličitija: slova, crteži, razne vizuelne forme, slike, možda pokreti... Ali, sve to se predstavlja samo meni. U suštini sve su to električne sile ili, bolje rečeno, jednostavno sile, zato što se pojam "električne" odnosi samo na mene. To su jednostavno sile koje dejstvuju u prirodi. Ako ih ja percipiram kao neku sliku, u takvoj formi ću ih percipirati i u medjusobnoj kombinaciji. Osim sila prirode ne postoji ništa drugo. Zato sve što percipiram oko sebe, sve su to kombinacije sila koje mi stvaraju takvu sliku na ekranu. Izvan mene su jednostavno sile. 

четвртак, 23. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 3


- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžujemo sa ciklusom emisija "Tajne večne knjige". 

Noe - 3. epizoda

- Kao i uvek, zajedno sa nama u emisiji učestvuje doktor Lajtman. Dobar dan! Obradjujemo poglavlje "Noje". Rekli smo da je izabrano osećanje "Noe"...

Lajtman: - Ja sam u sebi odredio "Noja". Za mene je Noje opredeljen odnos prema svetu, prema životu. 

- Stvoritelj mi je rekao: "Dobro je što imaš to osećanje, to je mnogo dobro, čuvaj ga".

Lajtman: Želiš da razviješ ovo osećanje u sebi? Želiš da ga odgajiš baš tako? Za to je potrebno da udješ u arku i da čitav ostali svet za tebe potone. Ti ćeš ostati u sebi. Sve što postoji u tebi će se razviti u toku odredjenog vremena, a potom ćeš izaći na neki način, rodićeš se na novom nivou, u drugačijem svetu.

- U suštini, razviće se sve dobre želje u meni - "od svake vrste po jedan par"?

Lajtman: Da, one će uvek biti u ravnoteži i ti ćeš moći da upravljaš njima. 

- Dalje čitamo: "Jer sedam dana ću puštati kišu na zemlju, i ona će se izlivati četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje sve vrste koje sam Ja stvorio". I Noje napravi sve što mu zapovedi Gospod Bog. Noje imaše šest stotina godina kada je došao potop na zemlju". Započela je akcija. 

Lajtman: Sada nećemo obraćati pažnju na cifre, iako one imaju mnogo veliko značenje. Posle sedam dana treba da započne potop. 

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 2

Noe - Epizoda 2

- Dobar dan, dragi ptijatelji. Mi nastavljamo ciklus emisija "Tajna vječne knjige".  Govorimo o Petoknjižju i otkrivamo kako je pravilno čitati. Ne znam kako za vas ali za mene su ove besjede postale posebne jer, kad shvatite da razgovor ide o vama i da je napisana Knjiga za vas, onda vam se javlja potpuno nova percepcija u pogledu na ovu Knjigu.

Knjiga , koja pocinje sa riječju Početak ili na jevrejskom Berešit, govori o tome da je u početku bio totalni haos, što znači da je bila u cjelosti egoistička percepcija na svijet a završava se, ta Kniga, sa riječju Izrael.

Ko je slušao prošlu emisiju, zna da se riječ sastoji od:
Izra - direktno
El - ka Stvoritelju

Ka Stvoritelju,  znači zakon apsulutne ljubavi. Čovjek prolazi nivo od apsulutne egoistične percepcije svijeta do gledanja na svijet kroz ljubav. I o ovome govori ova cijela Knjiga i to su naši stupnjevi za razumijevanje. 

Kao uvijek, sa nama je Dr M. Lajtman koji nam objašnjava sve ovo. Dobar dan Dr Lajtman!

Lajtman: Ja kada čitam, obično čitam,  te glave u proširenoj formi. Istovremeno čitam statie moga učitelja, koji opisuje svaku glavu ,pri čemu je to trajalo šest godina - svake godine on opisuje istu glavu drugačije i tako svih pedeset glava Tore. Zatim čitam Zohara a potom Učenje deset sefirot i članke Ball HaSulama.

- Dobijaju se različiti nivoi.

LajtmanSasvim su različite asocijacije i nivoi. Najvažnije je da će vam se pojaviti osjećanje i da će  te vidjeti tokom čitanja da vam se polako otkriva slika koja vas usisava unutra, ulazite u višeslojni svijet gdje je iza vas i iza spoljnjeg svijeta. Počinjete da osjećate i Njegove druge sastavne djelove koji vas pokreću kao iza kulisa. Otkrivaju vam se ideje Režisera, jedinstvenog velikog  i " radnika" na sceni, koji pripremaju sve, i vi se krećete u ovaj svijet nesvjesno bez ikakvog razumijevanja. Odjednom vi počinjete da učestvujete , u tom kretanju i počinjete da shvatate zamisao Režisera kao da zajedno sa Njim učestvujete u tom spetaklu. Počinjete da učestvujete u njemu, da vidite druge, da se povezujete sa njima i odjednom da cijela scena i zamisao i svi učesnici iza scene tzv. Anđeli - svi zajedno učestvuju u jedinstvenom kretanju.  Kada čovjek ulazi  u harmoniju sa tim disanjem i tom slikom počinje da osjeća sebe kao u vječnom kretanju. I u principu mi tako izučavamo ta poglavlja.

среда, 22. октобар 2014.

TAJNE VEČNE KNJIGE - NOE - 1


- Dobar dan, dragi prijatelji. Produžavamo  ciklus emisije "Tajne večne knjige". Govorimo o Petoknjižju i otkrivamo tajne ove velike knjige. 

Noe, Epizoda 1

- Sa nama je kao i uvek naučnik - kabalista, Dr. Mihael Lajtman. Dobar dan. Sa Vama smo detaljno proanalizirali prvu glavu "Na početku" i došli smo do glave "Noje". Za mene je ovo jedan od najblistavijih delova Tore, koji je posebno upečatljiv. U njemu se govori o Noju. Tako ćemo ga nazvati i voleo bih da počnemo od kraja prethodne glave. Tamo postoji jedna ovakva fraza:  "Noje se svideo Bogu  - Šta to znači "svideo se Bogu"?

Lajtman: - "Da Mu se dopadne ili da Mu se ne dopadne" zavisi od saglasnosti svojstava. Poztivni ili negativni odnosi izmedju duhovnih objekata se odredjuju naspram adekvatnosti ili naspram disharmonije njihovih svojstava. Duhovni prostor je prostor svojstava, karakteristika, a rastojanje se tamo ne meri u metrima ili mikronima. Kao i ljudi sa zajedničkim interesima, slični objekti u duhovnom prostoru se zbližuju, a suprotni su medjusobno udaljeni. 

- Znači li to da su se ta dva duhovna objekta - Noje i Bog - približili jedan drugom?

Lajtman: - Na tom razvojnom nivou o kome je ovde reč, u svom pokolenju, Noje je bio bliže od svih ostalih Stvoritelju. Zato se kaže da se "on svideo Bogu". Kakvo je to svojstvo u meni koje može da Mu se dopadne? Budući da je Stvoritelj davanje i ljubav, očigledno je da Noje od čitavog pokolenja, odnosno nivoa razvoja, predstavljao najbliže altruističko svojstvo Njemu, najprogresivniju želju u čoveku. 

- No, ko je rekao da je Stvoritelj svojstvo ljubavi i davanja? Da li to može nekako da se "dokaže"? 

Lajtman: - To ne treba da se dokazuje. Zato je cela nauka kabale u principu tajna. Ona  se otkriva samo onima koji menjaju svoja svojstva i u stepenu u kom su slični Stvoritelju počinju da osećaju Njega. Takvi ljudi nam govore o Stvoritelju, a ostale spoznaje mogu da se percipiraju kao nekakvi aksiomi.